fbpx

Tecnodisseny

ris3cat, tecnodisseny, projecte europeu, valles industrial

El projecte TECNODISSENY, en el marc de la convocatòria RIS3CAT i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, planteja la creació d’ un nou concepte denominat Tecnodisseny, entès com la perfecta comunió de tots dos mons (tecnologia i disseny) com a parts complementàries. L’objectiu principal és identificar reptes, desafiaments de negoci, idees d’innovació pel desenvolupament industrial i econòmic local a través d’un nou espai per a la mobilització de coneixement i talent.

Es proposa, per una banda, la rehabilitació i adaptació d’espais per al disseny, la innovació, i el testeig i, per l’altra, la posada en marxa de programes de dinamització d’aquesta innovació oberta.

 

El centre que es proposa té l’objectiu de:

 • Formar els joves estudiants de l’economia 4.0, específicament en Strategic, Business & Product Design, i es converteixi en la referència de l’Smart Design per a Catalunya, Espanya i Europa.
 • Creació d’un espai laboratori per a fer possible el Design Thinking: un espai d’experimentació on els prototips es puguin dissenyar, produir i testejar.
 • Construcció del nou centre de formació i tecnodisseny obert a qualsevol iniciativa empresarial o ciutadana que tingui el potencial de convertir-se en oportunitat de negoci start-up o PIME, o simplement pugui ser una aportació a la ciutadania des del punt de vista social o econòmic.

Aquesta operació compta amb un pressupost aprovat de 2.117.819,43 € i es tracta d’un projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)

Els PECT articulen un conjunt d’operacions, amb un fort component d’innovació, per a la transformació econòmica del territori i, en definitiva, per generar activitat econòmica sostenible i llocs de treball.

Són iniciatives impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, i que tenen un fort component d’innovació. Aquests contribueixen a les prioritats i als objectius del RIS3CAT i del Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014-2020, compten amb la participació del teixit social i econòmic, i tenen un impacte en la competitivitat del territori.

Els projectes recollits en aquest PECT “Vallès industrial: innovació i disseny de la indústria europea” s’alineen amb les tres línies estratègiques, que són la utilització de les tecnologies per a la informació, la difusió i especialització del coneixement, i la gestió i impacte sobre la innovació, el coneixement i el talent al territori. El cost total del Projecte Vallès Industrial és de gairebé 3,3M€ i rep una subvenció d’1,6M€ d’Europa per desenvolupar diferents operacions.

Objectius generals del PECT “Vallès industrial”

El PECT “Vallès Industrial: innovació i disseny industrial europeu” segueix l’objectiu d’una Especialització i Competitivitat Territorial (PECT).

Els objectius principals d’aquest PECT són els següents:

 • Posicionar el Vallès com a impulsor especialitzat de la innovació i el disseny en els sistemes industrials.
 • Fomentar la cultura innovadora i emprenedora, i donar suport al descobriment de noves tecnologies, nous productes i serveis.
 • Apostar per l’especialització de les empreses i dels perfils ocupacionals a través de l’orientació de la seva innovació cap a la cobertura de les necessitats del territori.
Operacions i actuacions del pla 2019
El projecto PECT Vallès està conformat per les següents diferents operacions:
 • Ajuntament de Sabadell com a coordinador del Projecte d’Especialització de Competitivitat Territorial.
 • Universitat Autònoma de Barcelona desplega l’operació de l’Observatori d’intel·ligència competitiva: tecnologies i les tendències socials.
 • Fundació de Disseny Tèxtil desplega l’operació sobre Tecnodisseny.
 • Corporació Sanitària Parc Taulí desplega l’operació sobre el disseny i la innovació industrial al servei d’un envelliment actiu al Vallès.
 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès desplega l’operació sobre l’Impuls de l’economia circular als sistemes industrials.
X