Màster Universitari

Comissariat d'Art Digital

El Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital atén les necessitats de formació professional i acadèmica en el comissariat d'exposicions, teoria de l'art i del disseny, la crítica o la gestió cultural, amb la particularitat d'estar especialitzat en la creació i ús de les tecnologies digitals.

Màster en col·laboració amb el festival MMMAD.

©️ 'Arte social en los tiempos de las redes sociales', treball final de màster de Marco Tondello.

Presentació

⟶ La digitalització travessa tot quant ens envolta, i l'art és un bon lloc per a la seva experimentació i la reflexió entorn dels paradigmes que obre. La figura del comissari contribueix a ordenar i entendre les diverses transformacions que es donen en aquesta era digital.

⟶ L'activitat del comissari d'art digital inclou una sèrie de pràctiques culturals com l'organització d'activitats artístiques o divulgatives, la crítica especialitzada en art digital, l'elaboració de projectes de confluència de l'art i els mitjans digitals, el desenvolupament de presentacions multimèdia i formes d'exposició, i la recerca en tendències artístiques.

⟶ En finalitzar el màster podràs aplicar tots els coneixements adquirits comissariant un cicle d'art digital conjuntament amb les teves companyes d'edició i amb el suport de l'Estruch Fàbrica de Creació dels Arts en Viu.

©️ 'Arte social en los tiempos de las redes sociales', treball final de màster de Marco Tondello.

Descarrega tota la informació

Dades clau

Títulació
Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital. Títol oficial (Universitat Ramon Llull).

Durada
1 any acadèmic.

Crèdits
60 ECTS.

Modalitat
Presencial. ESDi (C/Marquès de Comillas, 81-83. 08202 Sabadell).

Idioma
Castellà.

Preu
6.700€. 15% descompte per a alumnxs i alumni ESDi.  Consulta el nostre programa de beques i ajudes.
Pròxima convocatòria
Gener 2023.

Horari
Dimarts, dimecres i dijous, de 18:00h a 21:00h.

Pràctiques
Pràctiques curriculars obligatòries i possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars en institucions, galeries i centres de producció artística relacionats amb l'art digital.

Comissariat d'un cicle d'art digital
Edició 19-20: Dissonants, cicle de performance i tecnologia en l'Estruch, Fàbrica de Creació dels Arts en Viu.

Pla
d'estudis

Estructura

El nombre de crèdits del Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital és de 60 ECTS, a cursar en un any acadèmic. El pla d'estudis es divideix entre 201 hores de docència, 30 hores de seminaris i 10 hores de visites a espais com Hangar, IDEAL, L'Estruch, La Virreina Centre de la Imatge o Centre d'Arts Santa Mònica, ente altres.

Matèries

Matèria 1. Teories Crítiques i Estètica: Perspectiva Històrica.

Introducció a las Teories Culturals Contemporànies.
Crèdits: 3 ECTS.
Docents: Victoria Sacco i Clara Laguillo.

Cultura Digital i Transformacions Socials.
Crèdits: 4 ECTS.
Docents: Leo Martín i Clara Laguillo.

Visió i Anàlisis del Recorregut Històric del Media Art.
Crèdits: 4 ECTS.
Docent: Pau Alsina.

Teories Estètiques i Nous Mitjans.
Crèdits: 4 ECTS.
Docent: Alejandra López Gabrielidis.

Matèria 2. Pràctiques i Espais Culturals.

L'Exposició i els seus Formats Alternatius.
Crèdits: 3 ECTS.
Docents: Pau Waelder i Clara Laguillo.

Teoria i Pràctica del Comissariat.
Crèdits: 4 ECTS.
Docent: Bani Brusadin (coord.).

Materials i Tecnologia.
Crèdits: 3 ECTS.
Docent: Clara Laguillo (coord.).

Matèria 3. Contextos i Procediments.

Legislació i Gestió Pressupostària i Econòmica de Projectes.
Crèdits: 3 ECTS.
Docents: Montse Grau i Neus Molina.

Seminari sobre Conservació i Arxiu.
Crèdits: 3 ECTS.
Docents: Jorge Ribalta, Blanca Callén, equip arxiu CCCB, col·lecció i conservació MACBA.

Matèria 4. Desenvolupament de Projectes de Comissariat.

Idea, Planificació i Desenvolupament de Projectes Culturals.
Crèdits: 3 ECTS.
Docent: Bani Brusadin.

Taller d'Escriptura Crítica: Anàlisi del Llenguatge de l'Art.
Crèdits: 3 ECTS.
Docent: Clara Laguillo.

Seminari sobre Pràctiques i Gestió de Comissariat.
Crèdits: 2 ECTS.
Docents: Oscar Abril i Enric Puig.

Matèria 5. Pràctiques en Institucions / Centres Culturals.

Crèdits: 5 ECTS.

El màster contempla la realització de pràctiques externes obligatòries, així com la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars. Aquestes es realitzaran en institucions i/o centres culturals d'àmbit públic o privat, gestionade per un tutor del màster i un responsable de la institució. Les pràctiques són fruit dels acords de col·laboració d'ESDi amb institucions dels camps afins en l'àmbit públic i privat, tant nacionals com internacionals.

Matèria 6. Treball Final de Màster

Crèdits: 15 ECTS.

El Treball Final de Màster (TFM) constitueix l'últim registre pedagògic que permet avaluar els coneixements i competències adquirits per l'alumne/a al llarg del màster i ha de garantir que l'alumne/a ha adquirit:

a) el coneixement d'un camp d'estudi específic i de la metodologia associada a aquest.

b) la capacitat de realitzar anàlisis crítiques, avaluar i sintetitzar idees noves i complexes.

c) la capacitat de comunicar els resultats del seu treball científic, cultural o social a la comunitat acadèmica i professional.

La defensa del Treball Final de Màster és de caràcter públic (oberta a qualsevol persona interessada).

©️ 'Arte social en los tiempos de las redes sociales', treball final de màster de Marco Tondello.

Pràctiques

Alumnes d'edicions anteriores del màster han realitzat pràctiques en institucions com: Poblenou Urban District, MediaEstruch, Fotocolectania, RocíoSantaCruz, Arts Libris, Victor Lope Arte Contemporáneo, Dilalica, etHall o Be Another Lab.

Sortides
professionals

⟶ Comissariat d'exposicions
⟶ Organizació d'esdeveniments artístics
⟶ Investigació de teoria i pràctica artística
⟶ Crítica d'arte
⟶ Gestoria cultural
⟶ Concepció i execució de festivals

Dirigit a

Al tractar-se d'un títol oficial, els aspirants a cursar el Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital hauran d'estar en possessió del títol de graduat o llicenciat universitari de les àrees d'història de l'art, belles arts o arts visuals, crítica de l'art, disseny, ciències de la comunicació, periodisme, gestió cultural o altres disciplines afins. Interessats a adquirir una sòlida formació en els camps de la recerca acadèmica i del comissariat (curaduria) d'exposicions, la teoria i la crítica de l'art, així com les pràctiques i activitats culturals relacionades amb el media art o art electrònic.

Per què estudiar aquest màster?

⟶ Aprendràs a crear un discurs crític, organitzant exposicions, des de la seva concepció teòrica fins a la seva realització en un espai.
⟶ Coneixeràs als experts del sector, crearàs una xarxa de contactes professional i tindràs accés a les institucions i centres que estan realitzant les més prestigioses aportacions en l'àmbit de la reflexió i pràctica artística.
⟶ Et mantindràs actualitzat/da pel que fa als recursos digitals i de suport per a la concepció d'exposicions.
⟶ Tindràs la possibilitat de conèixer i aprendre d'alguns dels grans comissaris que treballen en institucions i/o iniciatives culturals i artístiques de Catalunya.
⟶ Assistiràs a exposicions i festivals d'art digital o afins a la qüestió de la digitalització.
⟶ Combinaràs metodologies docents com les classes magistrals, les sessions de pensament col·lectiu, l'estudi de casos, les aportacions personals, la tutorització individual i col·lectiva, i una permanent revisió acte-crítica.

Comissariat d'un
cicle d'art digital

El Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital finalitza amb la realització d'un projecte pràctic curatorial en forma de cicle d'art digital, comissariat pels/per les alumnes del màster i amb el suport de l'Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu.

Els i les alumnes de l'edició 2019-2020 del màster van organitzar i dur a terme el cicle de performance i tecnologia "Dissonants" durant els mesos de febrer a juny del 2021.

Objectius

Objectius

⟶ Gestionar exposicions i esdeveniments culturals i transmetre'ls conceptualment i formalment al públic interessat.

⟶ Adquirir sensibilitat estètica per a plantejar i abordar les problemàtiques contemporànies i aquelles vinculades amb l'art digital.

⟶ Dominar històricament els principis, concepcions i argumentacions de les principals teories contemporànies sobre art digital.

⟶ Utilitzar els recursos teòrics, metodològics i epistemològics per a dur a terme una recerca i/o la formulació de pensament crític entorn de l'art digital.

⟶ Utilitzar correctament les eines lexicogràfiques i d'anàlisi crítica de projectes artístics actuals per a redactar els projectes expositius i de recerca.

⟶ Conèixer tècnica i conceptualment les obres d'art de suport cibernètic i en xarxes informàtiques i la seva projecció en el terreny de l'art.

⟶ Aplicar les tècniques necessàries per a la recollida d'informació de diferents fonts bibliogràfiques en l'àmbit de l'art.

⟶ Definir teòricament els problemes de recerca en art i humanitats, i determinar el tipus d'anàlisi que ha d'aplicar-se'ls i interpretar els resultats obtinguts.

⟶ Fer ús de les eines estadístiques, processament digital d'imatges i gestió de la informació en l'àmbit de l'art i/o disseny.

⟶ Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica del desenvolupament de projectes de recerca del sector artístic.

⟶ Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, en contextos de recerca.

⟶ Saber comunicar conclusions i coneixements, i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats sense ambigüitats.

⟶ Adaptar-se al permanentment canviant context de producció internacional d'art digital.

⟶ Formular solucions creatives i innovadores als problemes plantejats en la pràctica curatorial de l'art digital, integrant a més aspectes pertinents a la responsabilitat social i ètica.

Equip
docent

clara laguillo abbad, máster en comisariado de arte digital, curadoría de arte, arte contemporáneo

Dra. Clara Laguillo Abbad

Coordinadora del Màster en Comissariat d'Art Digital

És Doctora en Filosofia per la UAB i Llicenciada en Humanitats (UAB), sent la Teoria i la Filosfía de l’Art les seves especialitzacions. Els seus interessos i recerques giren entorn de la performance i a l’experiència del temps en el context digital, i sobre això van versar les seves tesis (de màster i doctoral). La seva tesi doctoral va ser a més una proposta de comissariat, a més d’una deriva teòrica, perquè aquesta és la seva manera de comprendre les pràctiques teòrica i artística.

En 2011 co-crea la plataforma d’art i pensament Nómade, que es concreta en alguns esdeveniments i set publicacions amb temàtiques entorn de problemes contemporanis.

Entre les seves experiències, destaquen el treball de conservació en museus petits (Museu Militar de Menorca, Museu de la Perruqueria), la catalogació de l’obra del seu pare, el fotògraf Manolo Laguillo, i la teorització de l’obra de la performer Mercedes Boronat.

oscar abril ascaso, l'estruch fàbrica d'arts en viu, comisariado de arte digital

Oscar Abril Ascaso

Activista cultural, especialista en art de performance i estudis de la performatividad

Productor cultural i artista, compta amb una trajectòria professional de gairebé vint anys, sempre entorn de les pràctiques performatives: performance, música, art sonor, new media, teatre i pensament. Fruit de les seves recerques està el analisis de l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la creació contemporània, l’emergència de la cultura lliure i el desenvolupament del territori de les arts performatives avançades.

pau alsina, máster comisariado de arte digital, curadoría exposiciones, investigación artística

Dr. Pau Alsina

Investigador en art, pensament i tecnociències

Pau Alsina és Doctor pel departament d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura de la Universitat de Barcelona, amb una tesi sobre els sistemes emergents en les pràctiques artístiques vinculades a les tecnociències.

Des de 2002 és director d’Artnodes, revista d’art, ciència i tecnologia de la UOC. També és membre cofundador de la xarxa YASMIN d’art, ciència i tecnologia (ACT) dels països mediterranis impulsada per UNESCO Digiarts, Leonardo/ISAST, Olats, Artnodes/UOC i la Universitat d’Atenes. Investigador en temes de pensament contemporani, art i cultura digital dins del grup GRECS sobre Cultura, Tecnologia i Societat, amb qui actualment desenvolupa el projecte R+D CSO2010-16502 sobre emocions i tecnologies digitals.

bani brusadin, the influencers, cccb barcelona, comisariado de arte digital

Bani Brusadin

Investigador, comissari i fundador del festival 'The influencers'

És investigador i comissari independent i es mou en aquelles aigües turbulentes on es barregen l’art contemporani, les tecnologies de xarxa, les cultures populars i la política.

Des del 2004 dirigeix amb els artistes Eva & Franco Mattes el festival The Influencers, dedicat a art no convencional, guerrilla de la comunicació i entreteniment radical. Des de 2018 col·labora amb Escorxador Madrid en els projectes Tentacular i Freeport. En els últims 15 anys ha participat o col·laborat amb diversos projectes d’art i activisme, entre ells Les Agències i Yomango (2002-2007). És doctor en Estudis Avançats de Producció Artística (Universitat de Barcelona), i des del 2002 és col·laborador extern del CCCB.

Alejandra López Gabrielidis

Filòsofa especialitzada en art i tecnologies digitals

Llicenciada en Filosofia especialitzada en art i tecnologies digitals, recentment ha finalitzat la seva tesi doctoral sobre les noves modalitats de corpo-realitat que sorgeixen en relació amb el fenomen de la datificación. Treballa com a investigadora en formació a temps complet en el projecte IN>TRA. La pràctica artística col·laborativa com a model d’experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca, dirigit per IMARTE, Grup de Recerca, Art, Ciència i Tecnologia, en la Facultat de Belles arts de la Universitat de Barcelona.

El seu interès se centra en analitzar les relacions que es teixeixen entre l’objecte tècnic i el cos des d’un paradigma de agencialitat distribuïda. Aborda aquests temes combinant la teoria i la filosofia, amb la crítica i l’experimentació artística.

Leónidas Martín, estilismo y comunicación de moda

Leónidas Martín

Especilista en art, cultura i pensament contemporani

Doctor en Belles arts. Els projectes dels quals ha format part en els últims anys han estat exposats en moltes institucions artístiques a nivell internacional. Com a artista multimèdia, des de fa anys, situa la seva producció en un terreny híbrid on es barregen els processos socials, les noves tecnologies i l’estètica. És membre co-fundador de l’associació cultural Enmig.

També escriu sovint articles i documents teòrics sobre tecnologia, art i política, publicats tant en blogs com en revistes i premsa escrita. Està directament relacionat amb el desenvolupament del que ve coneixent-se com a “cultura lliure”, en aquest sentit ha participat activament i ha realitzat estudis teòrics sobre els drets d’autor i les relacions existents entre el copyleft i les pràctiques artístiques.

enric puig punyet, arts santa mònica, comisariado de arte digital, comissari barcelona

Enric Puig Punyet

Director del Centre d'Arts Santa Mònica

Doctor en Filosofia, escriptor, artista i comissari independent. Actualment dirigeix el Centri d’Arts Santa Mònica. És impulsor d’institutinternet.org i Enter Fòrum, trobada internacional sobre les repercussions socials de l’ús d’internet. Imparteix docència en la Universitat Oberta de Catalunya en l’àrea de societat de la informació i el coneixement, i és autor de La gran addicció (Arpa, 2016) i de La cultura del rànquing (Bellaterra, 2015).

victoria sacco, artista, audiovisual, grado en diseño, grau en disseny, undergraduate degree in design

Victoria Sacco

Coordinadora del festival LOOP City Screen

És Llicenciada en Arts per la Universitat de Buenos Aires i, amb posterioritat, realitza el Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA i el Màster Oficial en Comissariat d’Art i Nous Mitjans de ESDi. Entre 2003 i 2008 va coordinar l’àrea audiovisual del Museu d’Art Modern de Buenos Aires (MAMba) i el Premi MAMba / Fundació Telefònica: Art i Noves Tecnologies.

Recentment ha treballat com a investigadora externa del MACBA i el Museu Oteiza. Actualment, s’exerceix com a docent i coordinadora de la galeria TK de Barcelona.

Agustina Palazzo, esdi, agustinable, smart design, postgrado diseño de calzado, máster comisariado de arte digital

Agustina Palazzo

Artista multidisciplinar i gestora cultural

Artista multidisciplinari i gestora cultural nascuda a Córdoba, Argentina. Llicenciada en Comunicació Audiovisual, en 2017 viatja a Barcelona per a especialitzar-se en nous mitjans i tecnologies interactives, postulant al “Masters in Advanced Interaction” en IAAC.

Ha treballat com a gestora cultural amb MUTEK.ES i és artista resident en Piramidon i el Centre d’Art Contemporani. També ha participat amb projectes col·laboratius i multidisciplinaris en festivals com LLUM, SONAR+D i RESHAPE.

pau waelder, comisariado de arte digital, investigador arte contemporáneo, crítico de arte

Dr. Pau Waelder

Comissari i investigador especialitzat en art contemporani i nous mitjans

Crític d’art independent, comissari, investigador en art contemporani, mitjans i entorns digitals. Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona (UB). S’ha aproximat a l’art contemporani i a la societat digital des de diferents perspectives, també com a acadèmic, i treballant en galeries d’art contemporani. Ha intervingut en nombrosos Festivals com el FILE (São Paulo), el Futur en Seine (París), el Mediaterra International Art and Technology Festival (Athens), Mitjana Art Futures (Múrcia) i Art Futura (Bilbao). També ha participat en l’activitat de museus i centres de cultura i art contemporanis, com el CCCB (Barcelona), el MUSAC (Lleó) i el Arts Santa Mònica (Barcelona).

Entre els seus projectes més destacats està “Real Time. Art en temps real” (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2016; Centri Art El Pati, Amposta, 2017), “remalnom Signals” (Iberofest Festival, Tallinn, 2016) i “Extimacy. Art, intimacy and technology” (És Baluard Museum of Modern and Contemporary Art, 2011). Ha publicat articles i assajos en diverses publicacions, entre les quals es compta ETC MITJANA (Canada), ArtPress (France), Artnodes (Espanya), i Estonian Art (Estònia).

comisariado de arte digital, curaduría de arte, art curator, máster arte barcelona, digital art, guillem serrahima solà, comissariat d'art

Guillem Serrahima Solà

Investigador en filosofia de la tècnica, art i soroll

Llicenciat en Filosofia Contemporània per la Université Paris 8, màster en Estètica en la EHESS. Entre el màster i el doctorat va cursar un any d’estudis interdisciplinaris en teoria dels mitjans, art i hacktivisme en ArTeC (París), on actualment realitza un doctorat en Arqueologia dels mitjans digitals. També participa en el programa de recerca NEST de la Berkeley University (els EUA). Ha fet classes en la Université Paris 8 i ha estat convidat puntualment a les escoles BAU, Massana i Eina Idea.

Les seves recerques aprofundeixen en les interseccions entre cibernètica, finances i art. Realitza recerques i creacions en col·laboració amb artistes, agents culturals i altres investigadors. També és editor de IF Publications, amb la qual ha publicat i treballat amb artistes locals i internacionals. Paral·lelament, aprèn l’ofici d’apicultor local.

comisariado de arte digital, curaduría de arte, art curator, máster arte barcelona, digital art, alba garcia, comissariat d'art

Alba Garcia

Llicenciada en dret i periodisme. Especialista en comunicació i innovació

Testimonis

Beques i ajuts

⟶ Cap persona amb vocació i capacitat per al disseny ha de perdre l'oportunitat de formar-se per raons econòmiques. Per això, des d’ESDi busquem facilitar la inserció de futurs estudiants, promoure l'excel·lència acadèmica i potenciar les trajectòries acadèmiques i professionals dels estudiants a través del nostre programa de beques i ajuts.

⟶ Si vols més informació sobre les nostres beques i ajudes específiques per a Màsters i Diplomes d'Especialització, envian's un correu aadmissions@esdi.edu.es.

Més informació

Si estàs interessat a cursar el Màster en Comissariat d'Art Digital, pots contactar amb nosaltres a través de l'email atrias@esdi.edu.es o via WhatsApp (+34) 606 23 00 50. T'informarem sobre el procés d'admissió, les nostres beques i ajuts disponibles i resoldrem tots els dubtes que tinguis.

Sol·licita
informació