fbpx

Escola Superior de Disseny

Grau en Disseny

El disseny és un motor d'innovació i canvi social, capaç de transformar el dia a dia de les persones. Troba solucions creatives, estètiques, funcionals, eficients i ètiques a les necessitats dels individus.

¿Per què estudiar disseny?

El Grau en Disseny forma a professionals entorn dels valors d'observació, anàlisi i reflexió, creativitat i sensibilitat artística, responsabilitat ètica i sostenible, compromís social i innovació al servei del benestar social i el progrés​.

Ensenyem als nostres alumnes a ser creatius, a tenir curiositat i capacitat d'analitzar l'entorn. Per a un dissenyador, posseir sensibilitat i formació en l'art i la cultura és tan imprescindible com estar atent a les tendències, noves tecnologia i metodologies innovadores que van apareixent en les diferents disciplines.

Dades clau

Títulació
Grau en disseny, títol universitari oficial expedit per la Universitat Ramon Llull.

Durada
4 anys.

Crèdits
240 ECTS (60 ECTS per curs acadèmic).

Nombre de places
120 places

Preu
7.800€ Grau Oficial en Disseny (130€/ECTS).
També hi ha l'opció de fer el grau en anglès: Undergraduate Degree in Design.

Període lectiu
Setembre a juny.

Idioma
Castellà, Català i Anglès.

Opció doble titulació
8.616€ Grau Oficial en Disseny + Bachelor en Smart Design (144€/ECTS).

Metodologia

El mètode docent seguit a ESDi busca l'equilibri entre tres components:

1 ⟶ Els fonaments teòrics que suposen la base de l'aprenentatge.

2 ⟶ Les eines i els llenguatges que permeten portar les idees a la pràctica.

3 ⟶ L'experiència professional dins de les empreses.

Tipologia d'assignatures

Conceptuals: aporten coneixements i competències de l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.

Instrumentals: mostren les eines i materials indispensables per a entendre els tipus de productes a dissenyar.

Projectuals: ensenyen la metodologia de treball específica del disseny.

Titulació

És un grau oficial universitari reconegut i homologat per l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior). A l'hora de configurar el Pla d'Estudis s'han tingut en compte les recomanacions d'organismes i institucions internacionals com la BEDA (The Bureau of European Design Associations), l'ICSID (Internacional Council of Societies of Industrial Design), l'ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) o l'IFI (Institut de Formació Integral).

Especialitats