fbpx
 

Grau en disseny

MENCIONS

MODA

L’itinerari de Disseny de Moda et permetrà conjugar la creativitat i la dedicació amb aprenentatges que et faran conèixer a fons procediments pràctics de la indústria, analitzar tendències i comprendre el seu valor estètic i sociocultural.

VEURE MODA

GRÀFIC

L’itinerari de Disseny Gràfic et proporcionarà la formació necessària per navegar, des d’allò analògic a allò digital, per una sèrie de llenguatges que van des de la il·lustració i la serigrafia al branding i al disseny d’interfaces.

VEURE GRÀFIC

AUDIOVISUAL

L’itinerari en Disseny Audiovisual t’aportarà coneixements tècnics del llenguatge audiovisual sense descuidar la preocupació per la narrativa o per l’experimentació fora d’ella, partint de diferents formats.

VEURE AUDIOVISUAL

INTERIORS

L’itinerari en Disseny d’Interiors t’ofereix les eines per identificar les necessitats dels usuaris, els requeriments tecnològics, ergonòmics i de Sostenibilitat de la indústria i et forma per dissenyar els entorns que millor responen a ambdues demandes.

VEURE INTERIORS

PRODUCTE

L’itinerari de Disseny de Producte et forma en la manipulació de diferents tipus de materials, al temps que t’endinsa en les característiques funcionals, estètiques, espacials i ergonòmiques dels productes.

VEURE PRODUCTE

GESTIÓ DEL DISSENY

L’itinerari en Gestió del Disseny (Integració Multidisciplinària) es basa, just, en tasques associades a la gestió integral d’equips i tasques de disseny. Aquesta menció t’obrirà les portes a una formació centrada en les etapes i les complexitats pròpies del procés creatiu, de manera que puguis ser capaç de respondre a les demandes de l’empresa del segle XXI.

VEURE GESTIÓ DEL DISSENY
null

Aconsegueix el doble títol: Grau Oficial en Disseny + Bachelor en Smart Design

Simultàniament amb el nostre Grau en Disseny, pots cursar el Bachelor en Smart Design per dissenyar la innovació i la funcionalitat del present i el futur.

null

Estudia el nostre grau en anglès

Converteix-te en un dissenyador global amb el nostre grau en anglès, que et permetrà relacionar-te amb estudiants de tot el món i realitzar projectes amb empreses internacionals pioneres.

LA NOSTRA COMUNITAT

null

PROFESSORS

ESDi compta amb més de 150 professionals docents sumant professors, col·laboradors docents i doctorantes.
Coneix als nostres professors
null

ESTUDIANTS

Els alumnes de l'assignatura de Gestió del disseny s'atreveixen amb el repte de sortir de la seva zona de confort per fer cada dia alguna cosa nou.
Coneix als nostres estudiants
null

ALUMNI

ESDi Alumni ha estat creat per la Fundació del Disseny Tèxtil amb l'objectiu d'oferir una sèrie de serveis de forma gratuïta als exalumnos.
Coneix als nostres alumni

INFORMACIÓ GENERAL

La nostra titulació Oficial Universitària de Grau en Disseny (120 places disponibles per any) segueix les directrius establertes per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i permet als graduats accedir a estudis oficials de màster, postgrau i doctorat, així com al mercat laboral nacional i internacional.

El Grau Oficial en Disseny, que s’imparteix des del curs 2008-2009, està estructurat en 240 crèdits, distribuïts en 4 cursos acadèmics de 60 crèdits cada un.

 

 

 

 

 

PLA D'ESTUDIS

Els estudis oficials del Grau en Disseny tenen una durada de 4 anys, dels quals els dos primers tenen un caràcter generalista i transversal que es desenvolupa a través de matèries obligatòries i de formació bàsica.

A partir del tercer curs, es pot escollir un itinerari d’entre les sis mencions disponibles i especialitzar-se, per tant, en: Disseny de Moda, Disseny Gràfic, Disseny de Producte, Disseny d’Interiors, Disseny Audiovisual i Gestió del Disseny (Integració Multidisciplinària).

Més enllà de les especificitats de cada una d’aquestes mencions del Grau en Disseny, tots els estudiants podran desenvolupar les aptituds fonamentals pròpies d’un dissenyador a través d’un pla d’estudis que s’articula a través de coneixements teòrics i conceptuals, instrumentals i projectuals.

 • Assignatures teòriques i del camp de les humanitats, que estructuren el pensament i fonamenten i contextualitzen el treball creatiu.

 • Assignatures instrumentals, que faciliten el domini de les eines i instruments tecnològics adequats.

 • Assignatures projectuals, que permeten l’assimilació dels coneixements i l’aprenentatge de l’activitat professional.

La participació en workshops tutoritzats per dissenyadors també complementarà la teva formació durant els estudis de Grau en Disseny, donant-te la possibilitat d’aprendre de la mà de professionals de rellevància en l’àmbit del disseny.

El Projecte Final de Grau (PFG), a realitzar durant el quart curs, serà l’etapa en la que podràs aplicar i conjugar totes les competències que hagis adquirit durant tot el Grau. El projecte et permetrà vincular aprenentatge i pràctica professional i és el nexe entre el món acadèmic i el món laboral.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Amb l’objectiu d’ajudar-te i donar-te suport al llarg de la carrera, dissenyem un Pla d’Acció Tutorial que agilitzarà l’adquisició de coneixements i competències previstos en el nostre pla d’estudis, però que, al mateix temps, buscarà facilitar la teva inserció a l’educació superior.

Es tracta, per tant, d’un conjunt d’accions que reforçaran el teu aprenentatge durant el curs acadèmic. Durant el primer curs es vehicularà a través de programes de mentoria individual, que t’ajudaran en la teva inserció a l’escola i, a partir del segon any, a través del Programa de Tutoria, a on un professor-tutor t’ajudarà en el teu recorregut acadèmic durant tot el Grau.

Durant l’execució del Projecte Final de Grau, també disposaràs d’un programa de tutors i assessors que t’ajudaran a la realització del projecte, segons la temàtica del mateix.

METODOLOGIA D'ENSENYAMENT

La interrelació entre investigació, transferència de coneixement universitat-empresa i aprenentatge són les bases del mètode docent del nostre Grau en Disseny, que tenen com a objectiu facilitar-te l’adquisició de nous coneixements, així com l’aplicació de la teva creativitat en un context professional.

A partir del 3r curs tindràs la possibilitat de formar part dels equips d’investigació de les unitats de disseny de l’ESDi, a on podràs realitzar projectes amb empreses punteres amb finançament propi i de fons d’investigació espanyols i europeus, així com col·laborar estretament amb altres grups universitaris de la Unió Europea i la resta del món.

Un element diferencial dels estudis de disseny a l’ESDi, a més de l’ús de l’anglès en certes assignatures i la mobilitat de professors i estudiants, és la realització obligatòria de practiques en potents empreses del sector durant l’últim curs. Aquestes pràctiques poden realitzar-se, també, a l’estranger.

Després d’aprovar totes les assignatures, hauran de realitzar el Projecte Final de Grau, que serà exposat i defensat davant d’un tribunal format per professors de l’ESDi i dissenyadors professionals. Una vegada ja graduat en Disseny, podràs seguir amb la teva formació a través de la nostra àmplia oferta de màsters i postgraus especialitzats

PERFIL D'INGRÉS

L’Escola Superior de Disseny ESDi es regeix per un sistema d’admissions propi que busca identificar totes les aptituds dels candidats, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal, i que ens permeti conèixer el seu perfil per aconsellar-lo sobre les decisions que ha de prendre, determinants en el seu futur professional.

A l’ESDi busquem candidats que vinguin de qualsevol lloc del món, que reuneixin les característiques que, a la nostra manera de veure, defineixen un bon dissenyador: creativitat, talent, capacitat d’anàlisi i de síntesi de l’entorn, capacitat de lideratge i pro-activitat.

Més enllà d’aquestes qualitats, pretenem incentivar i complementar el potencial de joves que, en un futur no molt llunyà, tinguin la capacitat per innovar, aportar valor afegit a les empreses, liderar projectes complexes i equips de dissenyadors, així com ser peces clau dins la indústria 4.0.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

Una de les maneres més efectives i enriquidores per enfortir els nostres ensenyaments és donar als nostres alumnes la possibilitat d’experimentar per si mateixos en l’entorn laboral, conèixer els seus processos i adquirir els seus propis valors. Així mateix es brinda als estudiants un coneixement en primera persona del seu futur professional.

Així, la vinculació escola-món professional és un dels nostres objectius fundacionals. L’ESDi implementa un programa de pràctiques en empreses, de caràcter obligatori pels estudiants de quart curs de cada itinerari, que busquen completar i reforçar la formació de l’estudiant amb la seva participació a l’àmbit empresarial. Aquest programa de pràctiques està regulat pel Real Decret 592/2014, del 11 de juliol.

La durada de pràctiques oscil·la entre les 120 i les 220 hores, equivalents a 14 ECTS. Després de realitzar aquestes pràctiques obligatòries del Grau en Disseny, existeix la possibilitat de seguir el vincle professional amb l’empresa a través d’un segon conveni de pràctiques professionals. Per a obtenir més informació d’aquest tema podeu contactar amb practiques@esdi.edu.es.

BEQUES I AJUTS

Cap persona amb vocació i capacitat pel disseny ha de perdre l’oportunitat de formar-se per raona econòmiques. Per això, des de l’ESDi busquem facilitar la inserció de futurs estudiants, promoure l’excel·lència acadèmica i potenciar les trajectòries acadèmiques i professionals dels estudiants a través del nostre programa de beques i ajuts.  Actualment, un 20% dels alumnes del centre s’han vist beneficiats per aquest programa.

Beques

El futur alumne de l’ESDi, pel fet d’estudiar una titulació oficial de Grau, pot optar a les beques atorgades per les administracions publiques. Per obtenir-ne més informació:   https://www.gencat.cat/agaur.

 • Beques a l’excel•lència, en funció de l’expedient acadèmic.

 • Beques que atorga la Generalitat de Catalunya i l’Estat Espanyol.

Ajuts

A través dels acords firmats amb empreses i institucions vinculades amb l’ESDi, els estudiants poden optar als següents tipus d’ajuts:

 • Ajudes a fills de treballadors en actiu d’empreses, institucions i organitzacions amb convenis de collaboració amb l’ESDi.

 • Ajudes a estudiants de l’ESDi amb problemes greus familiars sobrevinguts.

 • Ajudes a alumnes de famílies nombroses.

 • Ajudes per a alumnes amb germans matriculats a l’escola o en qualsevol altre centre de la Universitat Ramon Llull.

ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ

El procés d’admissions per a sol·licitar la teva plaça a l’ESDi pot realitzar-se durant tot l’any, no obstant això, el més habitual i recomanable és formalitzar-ho entre dotze i sis mesos abans de l’inici del curs acadèmic, al setembre.

 

És important tenir en compte que les places per a cada itinerari són limitades i s’ocupen per rigorós ordre de reserva de plaça, raó per la qual algun grup pot tancar-se diversos mesos abans de la data d’inici del curs acadèmic.

 

Existeixen dos períodes de matriculació:

 

1r període – dirigit a alumnes que tenen tot el curs aprovat a la primera convocatòria.

 

2n període – dirigit a alumnes que s’han presentat en segona convocatòria d’exàmens.

 

El procés d’admissió varia depenent de la via d’accés de cada estudiant, especificades a continuació:

1. Accés dels candidats del sistema educatiu espanyol

Procés d’admissió
 • Sol·licitud de preinscripció específica de l’ESDi

 • Realització d’un test de perfil vocacional específic (no suposa cap cost per a l’alumne)

 • En funció del resultat del test, si fos necessari, es concertarà una entrevista per analitzar l’expedient acadèmic.

 • Presentació del portfoli (opcional).

 • En cas de ser acceptat, és necessari realitzar la reserva de plaça durant els 15 dies posteriors a la recepció de la comunicació d’acceptació (a partir del juny en els 3 dies posteriors).

 • Matriculació en el període corresponent de juny i extraordinari de setembre.

2. Accés dels candidats de sistemes educatius europeus, Suïssa, Batxillerat Internacional i Xina.

Procés d’admissió
 • Omplir la preinscripció específica de l’ESDi.

 • Enviar una carta de motivació. En la carta, l’aspirant haurà d’explicitar els motius del seu interès en estudiar disseny i pels quals sollicita la seva admissió a l’ESDi. Opcionalment, també podrà detallar informació sobre projectes de disseny que hagi realitzat (es poden adjuntar imatges dels mateixos).

 • Realitzar una entrevista online o presencial per valorar la idoneïtat de l’aspirant i el seu grau de maduresa per cursar el Grau.

 • Només en els casos necessaris, presentar el Diploma oficial de l’idioma en què s’imparteix el programa (espanyol) o realitzar la prova de nivell durant l’entrevista online o presencial.

 • Obtenir la credencial de la UNED per l’accés a la Universitat.

 • En el cas de ser acceptat, és necessari efectuar la reserva de plaça en els 15 dies posteriors a la recepció de la comunicació de l’acceptació.

 • Matriculació en el període ordinari de juliol o extraordinari de setembre.

3. Accés dels candidats de la resta de sistemes educatius. Candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió Europea, o residència a Espanya, i que procedeixin de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit, amb l’Estat Espanyol acord de reciprocitat, s’han de posar en contacte amb el servei d’admissions / secretaria acadèmica de l’ESDi a secretaria@esdi.edu.es

Procés d’admissions
 • Omplir la preinscripció específica de l’ESDi.

 • Enviar una carta de motivació, explicant els motius del seu interès en estudiar disseny i pels quals sollicita la seva admissió a l’ESDi. Opcionalment, també pot detallar informació sobre projectes de disseny que s’hagin realitzat (es poden ajuntar imatges dels mateixos).

 • Realitzar una entrevista online o presencial per valorar la idoneïtat de l’aspirant i el seu grau de maduresa per cursar el Grado.

 • Només en els casos necessaris, presentar el Diploma Oficial de l’idioma en que s’imparteix el programa (espanyol) o realitzar la prova de nivell durant l’entrevista online o presencial.

 • Obtenir la convalidació dels estudis cursats a través del Ministeri d’Educació Espanyol.

 • En el cas de ser acceptat, és necessari efectuar la reserva de plaça en els 15 dies posteriors a la recepció de la comunicació de l’acceptació.

 • Matriculació en el període ordinari de juliol o extraordinari de setembre.

 • Tota la documentació acadèmica oficial haurà de ser presentada en espanyol i anglès. Per la resta d’idiomes és imprescindible aportar una traducció jurada al espanyol i a l’anglès que inclogui el segell oficial del centre del país d’origen.

PREGUNTES FREQÜENTS

Quin títol atorga el centre?

Grau Universitari en Disseny, títol oficial atorgat per la Universitat Ramon Llull i pel Ministeri d’Educació amb 6 mencions: gràfic, producte, moda, audiovisuals (multimèdia), interiors i gestió de disseny. Pots consultar-ho a: Registre d’Universitats del Ministeri d’Educació Espanyol (RUCT)

Al finalitzar els estudis, l’egressat disposa d’un programa de formació continua que inclou: màsters, especialitzacions i workshops en tots els camps del disseny. Aquests estudis s’enfoquen tant des de l’àmbit pròpiament creatiu com des de l’àmbit de la gestió el disseny.

 

En quin idioma s’imparteixen les classes?

Les classes s’imparteixen durant primer curs en castellà. A partir de segon curs poden impartir-se en català o castellà depenent del criteri del professor/-a i/o per la demanda de l’alumnat. L’anglès s’introdueix al 1er curs en una assignatura.

Sempre que un alumne ho demani, les classes impartides en català podràn ser impartides en castellà.

 

Quants alumnes hi ha per classe?

El nombre d’alumnes per classe es determina en funció de la tipologia de l’assignatura: conceptual, instrumental o projectual.

 

Els horaris són de matí o tarda?

A 1r, 2n i 3r curs l’horari lectiu es de matí amb activitats lectives a la tarda. A 4rt curs les classes es realitzen per la tarda (1er quadrimestre). Els alumnes a partir de les 15:00h poden utilitzar els tallers i aules fins a les 20:00h, de dilluns a divendres. A finals de quadrimestre, coincidint amb exàmens l’escola obre alguns dissabtes.

 

Es poden sol·licitar reconeixements de crèdits si has cursat estudis universitaris o si has realitzat un cicle formatiu de grau superior? Quin seria el procés?

Es poden sol·licitar reconeixements i convalidacions dependent de la via d’accés al centre. Coordinació Acadèmica avaluarà, cas per cas, l’expedient acadèmic i els temaris de les assignatures.

En el cas dels alumnes que provenen d’un cicle formatiu de grau superior es tindran en compte les taules de convalidacions aprovades per la Generalitat de Catalunya. Cal presentar l’expedient acadèmic del cicle formatiu que es cursa o s’ha cursat.

 

Es poden fer pràctiques d’empresa?

Un alumne pot realitzar les pràctiques d’empresa un cop superats 120 crèdits del Grau. Es contemplen dins del pla d’estudis amb una càrrega lectiva de 14 crèdits i és obligatori realitzar-les abans de presentar el Projecte Final de Grau. Així mateix, superades les pràctiques curriculars l’alumne pot realitzar, també, pràctiques extra-curriculars.

 

Mentre s’estudia es poden fer intercanvis a l’estranger?

L’ESDi disposa del servei de Relacions Internacionals, el qual gestiona els intercanvis amb universitats en diferents programes: Erasmus+, Freemoving i pràctiques a l’estranger). El centre recomana que els intercanvis es realitzin entre el 3er i 4rt curs del Grau.

 

Quines sortides laborals té el Grau en Disseny de l’ESDi?

Cada especilització (Menció) té un perfil de sortides professionals diferenciades. La informació específica es troba al FAQ de cada Especialitat.

 

El nivell d’inserció laboral dels graduats de l’ESDi és molt elevat?

El nivell d’inserció laboral és molt elevat, de manera que el 95,5% dels nostres alumnes tenen feina durant el següent any un cop han finalitzats els estudis. L’Escola disposa d’un servei de borsa de treball que té per objectiu la inserció laboral i la millora de la carrera professional.

 

Quan puc venir a informar-me?

El servei d’admissions pot atendre’t del dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h.

Si vols conèixer el Campus o rebre assessorament pots concertar dia i hora al 93 745 70 40 o enviant un e-mail a admissions@esdi.edu.es

 

Quin són els requeriments d’accés per estudiar el Grau en Disseny a  l’ESDi?

Cal tenir aprovada la Selectivitat aprovada o un Cicle Formatiu de Grau Superior (en qualsevol especialitat).

 

Sent estudiant de fora d’Espanya quin són els requeriments d’accés?

Per a estudiants d’altres països membres de la Unió Europea o dels estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals, estar en possessió d’un títol que al país d’origen permeti accedir als estudis equivalents de grau.

Per a estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea o països amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement de títols en règim de reciprocitat, estar en possessió de l’homologació del títol de Batxillerat o equivalent o acreditar la sol·licitud d’homologació. Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya.

 

Existeixen beques d’estudis? En què consisteixen?

L’ESDi disposa, a través de la seva Fundació, un programa específic  de beques i ajuts per facilitar l’accés a l’escola.

Així mateix, l’alumne pot optar a beques de la Generalitat per ajudes de matrícules a alumnes que inicien els estudis universitaris per primera vegada. Pots accedir a la web de l’Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per disposar de més informació: Generalitat de Catalunya – AGAUR.

MOBILITAT GEOGRÀFICA

OCUPACIÓ I SALARI PER SECTOR

66%

Indústria

61.530€

23%

Consulting

66.086€

11%

Finances

55.889€

SHOWCASE

X
X