Archive

Mitjançant el Màster Universitari (Oficial) en Innovació de les Indústries Tèxtils, podràs adquirir la formació necessària per vehicular el desenvolupament de productes i /o serveis innovadors.La gestió i promoció de projectes d'innovació industrial i empresarial és també un dels focus. S'incorpora el design thinking (estratègia...

X
X