Política de Privadesa

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

 

FUNDACIÓ DISSENY TEXTIL (ESDi) – G59036202, amb domicili a C/ Marquès de Comillas, 79-83. 08202, Sabadell. Telèfon 937274819 i mail: rgpd@esdi.edu.es

FINALITAT:

  • La finalitat de la creació, existència i manteniment del tractament de dades del Departament de Gestió Acadèmica és tramitar la matriculació de candidats o alumnes als diferents programes que formen part de la nostra oferta formativa: graus, bachelors, cicles formatius, postgraus, màsters, tallers/workshops i pertinent seguiment i manteniment dels mateixos així com la gestió pròpia dels professors/col·laboradors del departament.
  • La finalitat de la creació, existència i manteniment del tractament de dades del Departament d’Administració i RRHH, és la de poder realitzar, gestionar, administrar, dirigir, informar, realitzar les tasques de seguiment pertinent de clients i proveïdors així com el tractament de les dades del personal/col·laboradors/PPP/FPI/No curriculars, amb exclusius fins de poder fer efectiva la nostra relació laboral/contractual/programa formació/investigació i pràctiques i la remuneració corresponent per la realització de la mateixa.
  • La finalitat de la creació, existència i manteniment del tractament de dades del Departament de Relacions Internacionals és tramitar les sol·licituds d’informació dels candidats interessats en les diferents formacions que ofereix el centre provinents de fora de l’estat Espanyol així com la recollida de dades necessàries per tal de procedir a la valoració, acceptació i pre-inscripció com alumne de les mateixes.
  • La finalitat de la creació, existència i manteniment del tractament de dades del Departament d’Admissions és tramitar les sol·licituds d’informació dels candidats interessats en les diferents formacions que ofereix el centre així com la recollida de dades necessàries per tal de procedir a la valoració, acceptació i pre-inscripció com alumne de les mateixes.
  • La finalitat de la creació, existència i manteniment del tractament de dades del Departament de màrqueting i comunicació és poder realitzar enviaments d’informació d’utilitat i interès amb oferta formativa de grau, bachelors, cicles formatius, postgraus i màsters, així com tallers/workshops, cursos d´estiu, conferències o seminaris, activitats de caràcter institucional o social, serveis, concursos, notícies, ofertes i promocions.

 

 

LEGITIMACIÓ:

 

Departament de Gestió Acadèmica: La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació del servei acadèmic així com l’interès legítim de l’alumne en la realització de la formació determinada. En el cas de l’enviament d’informació comercial basat en el consentiment exprés I afirmatiu del mateix, es mantindrà fins que l’interessat no ens comuniqui la voluntat del cessament de l’activitat.

 

Departament d’Administració i RRHH: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació de la prestació del servei acadèmic contractat pel que fa referència a clients i proveïdors en la consecució de la relació laboral entre el titular de les dades i el responsable del tractament. La informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació contractual/laboral o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

 

Departament de Relacions Internacionals/Departament d’Admissions: La base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim del titular de la dada en la realització d’una formació determinada. En el cas de l´enviament d’informació comercial basat en el consentiment exprés I afirmatiu del mateix, es mantindrà fins que l’interessat no ens comuniqui la voluntat del cessament de l’activitat.

 

Departament de màrqueting i comunicació: La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés i afirmatiu obtinguts de cadascun dels titulars de les dades.

 

 

 

COMUNICACIONS COMERCIALS:

 

En base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis, novetats i altres a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic rgpd@esdi.edu.es.

 

 

PERÍODE DE CONSERVACIÓ:

 

Departament de Gestió Acadèmica: Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei acadèmic o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En el cas de l´enviament d’informació comercial basat en el consentiment exprés i afirmatiu del mateix, es mantindrà fins que l’interessat no ens comuniqui la voluntat del cessament de l’activitat.

 

Departament d’Administració i RRHH: Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei acadèmic contractat i/o relació juridicolaboral entre el responsable del tractament i titular de les dades o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

Departament de Relacions Internacionals/Departament d’Admissions: Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la gestió en base a l’interès legítim del titular de la dada o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En el cas de l’enviament d’informació comercial basat en el consentiment exprés I afirmatiu del mateix, es mantindrà fins que l’interessat no ens comuniqui la voluntat del cessament de l’activitat.

 

Departament de màrqueting i comunicació: Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat.

 

 

 

DESTINATARIS:

 

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat FUNDACIÓ DISSENY TEXTIL (ESDi) no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal a excepció de la comunicació de dades a la Universitat Ramon Llull (URL)en base al conveni d’adscripció entre ambdues entitats, en el cas de les formacions que s’acullin a la mateixa.

 

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable/comercial/gestió serveis,etc. es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

 

En relació al departament de relacions internacionals, es podran comunicar dades d’alumnes/candidats de qualsevol de les modalitats a tercers necessaris per tal de gestionar els visats dels mateixos i altres tràmits relacionats sempre amb l’única finalitat de complir amb l’objectiu de la seva tasca. Per tal de garantir la confidencialitat i seguretat de les mateixes FUNDACIÓ DISSENY TEXTIL (ESDi) signarà el preceptiu contracte d’encarregat del tractament.

 

 

DRETS:

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

 

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.

X