fbpx

Glòria Fernández

Curriculum vitae

  • Doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001).
  • Màster en Gestió Cultural per l’Institut Ortega i Gasset (Universitat Complutense) (2005).
  • En l’actualitat Directora del Departament Universitari Teoria i Anàlisi del Disseny a l’Escola Superior de Disseny-ESDi (Universitat Ramon Llull).
  • Ha estat l’Investigador principal i adscrit de diversos projectes de recerca competitius i ha impartit docència a diverses universitat de l’Estat, a més de treballar com a gestora cultural en institucions de caire nacional i internacional com és l’ICOM (International Council of Museums).
  • Des del febrer de 2011 forma part del Comitè d’assessors científics de CARE-Hispania, International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages.
  • La seva línia de recerca ha estat la iconografia i iconologia de la imatge i la seva relació funcional amb l’arquitectura, fent recerca en el seu significat conceptual amb la finalitat de comprendre l’obra en el context cultural i social en el que va ser concebuda.
  • És autora de diversos llibres, nombrosos capítols de llibres i articles en revistes amb índex d’impacte, així com ponent convidada en diversos congressos nacionals i internacionals.
X
X