fbpx

Moviment i Dinamisme: claus de la nova Marca Sabadell, dissenyada per equip ESDi

Moviment i Dinamisme: claus de la nova Marca Sabadell, dissenyada per equip ESDi

A l’hora de construir una “Marca Sabadell”, els conceptes de Moviment i de Diversitat van resultar claus per a l’equip ESDi encarregat de la tasca. El grup, liderat per la Dra. Encarna Ruiz i el Dr. Eduardo Huerta i amb participació d’alumnes de Gràfic i Gestió del Disseny, va treballar durant un any a encapsular a la ciutat en un logotip, un isotipo i un eslògan, no solament capturant la seva essència sinó explorant les seves potencialitats futures.

D’aquesta forma, el treball resultant es va plantejar com a puntada de peu per a noves accions ciutadanes que tinguin a la sostenibilitat, la innovació, la cultura, l’esport i la integració com a fars. Per arribar a la imatge i el missatge finals, l’equip va utilitzar una metodologia participativa en la qual es va procurar fer partícip a tots els àmbits de la ciutat. “Es van realitzar focus groups, entrevistes i una enquesta online amb tal de conèixer amb profunditat l’opinió de la gent sobre la ciutat, la seva impressió i il·lusions de cara a un futur. A més, es va estudiar la presència de Sabadell en els mitjans, i a quatre ciutats que podrien ser modèliques. A partir d’aquí es va analitzar la informació obtinguda, es va conceptualitzar i, amb base en aquests conceptes, es va procedir a la formalització”, comenta el Dr. Huerta.

Després d’obtenir grans quantitats d’informació, van trobar certs patrons, conceptes i idees que la gent volia per a un futur proper a la ciutat. “No ens vèiem capaços de dissenyar gens sense conèixer l’opinió de la gent de la ciutat. Havíem de saber què és el que la gent pensava, i amb això vam obtenir moltíssima informació rellevant per poder plasmar en imatges”, agrega el Dr. Huerta.

La composició de la marca es compon de logotip, isotip (o símbol) i eslògan, i cadascun d’aquests elements s’identifiquen amb un dels conceptes que defensen. El logotip parla del progrés, de moviment i estabilitat, mentre que el símbol vol transmetre progrés, evolució, integració i harmonia, i l’eslògan reflecteix una acció concreta, alhora que parla de ser i estar, de reivindicació i marcar presència. En el seu conjunt, la marca reflecteix els dos conceptes inicials.

A més del treball que comporta el disseny de la nova marca Sabadell, també han treballat en l’estratègia de llançament. Aquesta té a veure amb que la marca es faci coneguda a tots els sectors de la ciutat, per la qual cosa, mitjançant aplicacions graficas en diversos punts estratègics de Sabadell, la participació en esdeveniments locals i altres accions, es buscarà reforçar el llançament de la marca.

“Hem après a nivell de metodologia, hem après dels ciutadans, hem après sobre com obtenir dades socials, hem après a analitzar-los i a baixar-los en conceptes, hem tornat a aprendre sobre com dibuixar mapes conceptuals, i hem sabut plasmar aquestes idees en recursos visuals que intentem la gent de la ciutat pugui entendre i fer seu a poc a poc. Ha estat una experiència enriquidora sota tot punt de vista, de molt creixement professional, social i personal per a cadascun dels quals hem estat part de l’equip”, conclou el Dr. Huerta.X