Roger Fonts

Original Apparel Kids

Gràfic

Projecte de Roger Fonts

El projecte se centra en la creació de la Identitat Corporativa per una marca de roba infantil. En tractar-se d’una marca fictícia, i de nova creació, s’ha cercat el nom, formalitzat la marca i desenvolupat unes pautes i normalització, en l’ús dels diferents elements corporatius i comunicatius que la componen, pensant en la seva aplicació en els suports essencials i potencials.

L’objectiu és establir una Identitat que permeti projectar i desenvolupar la marca tenint en compte els seus condicionants. Dotant-la de recursos i possibilitats, mantenint la coherència. Això fa que l’estructura sigui flexible, adaptable i evolutiva. En aquest sentit, la finalitat del projecte busca un resultat més possibilista que finalista.

X