fbpx

Carla Abad

Torre Balada: Rehabilitació i ampliació d'una escola de música

Interiors

El projecte respon a la necessitat vigent, que té l’entitat pública que l’usa, de condicionar l’edifici a les activitats que es duen a terme en l’espai, fent un espai sensible a la música mitjançant una rehabilitació i ampliació respectuosa amb el caràcter històric de l’edifici.

El projecte proposa resoldre tres grans qüestions. En primer lloc, investigar sobre les actuacions en els edificis patrimonials i, en aquest cas, sobre les possibilitats de transformació d’una casa modernista. En segon lloc, trobar les solucions acústiques més adequades per a les activitats que es duen a terme. I, en tercer lloc, proposar una solució per a aprofitar els jardins.

Els conceptes que defineixen el projecte són: l’actuació respectuosa sobre un edifici protegit, la teatralització de l’espai, trencar les fronteres visuals i el vincle amb el jardí.

Es proposa crear un nucli central d’accessos amb espai públic al voltant, una nova coberta, el condicionament acústic de tot l’edifici i el vincle amb el nou auditori.

Es proposa mantenir l’ús actual d’escola de música, però reconfigurant tot l’espai interior de l’edifici, ja que s’ha mantingut l’estat original de la casa sense tenir en compte el programa que es duu a terme actualment, reforçant la relació entre l’edifici i els jardins. A més, es pretén cobrir la necessitat d’un auditori mitjançant una ampliació de l’edifici, utilitzant una part dels jardins actualment en desús, i dotar aquests jardins per a poder practicar activitats a l’exterior.

X