Alejandro Palomes

Stalked

Audiovisual

Projecte de Alejandro Palomes

Stalked abasta un recorregut històric a través del gènere cinematogràfic del terror. Després d’una petita introducció al concepte de gènere en termes generalistes, el discurs es focalitza en el terror des dels seus inicis fins a l’època actual. Es busquen els elements claus d’aquest gènere, aquells que s’han anat mantenint al llarg de les diferents temàtiques. Al mateix temps, s’observa com aquestes temàtiques han anat evolucionant al llarg dels anys.

Seguidament es fa un altre recorregut a través del concepte d’immersió; indagant en aquelles invencions que tractaven d’introduir a l’espectador dins de la pel·lícula. Des d’una forma narrativa, fins a de forma sensorial amb invents com la estereoscopía, s’arriba a l’estat actual, on la Realitat Virtual fa la seva aparició.

Amb una comparació entre tots dos recorreguts, es descriuen unes conclusions on es combinen les noves tecnologies amb el gènere clàssic, i es dóna la base per poder desenvolupar la proposta narrativa.

En la part pràctica del projecte, es narra una història interactiva. La protagonista sofreix l’assetjament d’un ens que distorsiona la seva realitat. Però gràcies a la interactivitat, l’espectador no solament serà testimoni, sinó que en col·locar-se l’equip de realitat virtual es traslladarà al cos de la protagonista i podrà prendre les decisions que aquesta realitzarà en el curt. Amb aquestes interaccions, cada espectador podrà construir el seu propi camí de manera que el final serà diferent cada vegada.

X