fbpx

Albert Gil Martínez

MOS

Producte

Projecte d’Albert Gil Martínez

MOS és un joc de tres eines conformat per forquilla, collera i ganivet. Aquestes tenen com a objectiu provar d’equiparar la velocitat d’ingesta a la velocitat metabòlica pel desenvolupament d’una correcta i adequada digestió.

L’acció de menjar és quelcom imprescindible per garantir la nostra supervivència, és una de les necessitats bàsi­ques dels éssers vius. Moltes vegades, de forma inconscient i d’altres per falta de temps o per la nostra mala organització, som propen­sos a menjar massa ràpid i no donem temps a què els mecanismes neurofisiològics de sacietat alimentària re­accioni.

L’objectiu d’aquest sistema és que l’usuari arribi a trencar les estructures i models mentals fixats per generar-ne de nous en acord amb les necessites orgàniques i metabòli­ques. Així doncs, mitjançant aquest, es prova que l’usuari sigui conscient de la quantitat d’aliments ingerits, revalorar la capacitat orgànica de detecció que hom ha menjat sufici­ent (sacietat), prevenint així la sobresaturació del nostre organisme i conseqüentment evitar malestar físic que po­dria esdevenir en alteracions o malalties.

X