fbpx

Alba Guerrero

ClimbfitBox

Producte

Des d’un principi, en el projecte es plantejava el dubte de si tots els escaladors podien dedicar-li tant temps al seu esport com desitjarien i, de no ser així, com podrien aprofitar la seva llar per a fer-ho.

“ClimbfitBox” proposa un espai en la llar on l’escalador pugui fer exercicis de musculació relativa aplicada a l’escalada per a complementar els seus entrenaments tècnics, de la mateixa manera que sigui un espai per a emmagatzemar el seu material personal. Amb la base que el pugui tenir sempre al seu abast.

La memòria està composta d’una hipòtesi i uns objectius inicials, que s’han anat desenvolupant i aprofundint gràcies a una anàlisi general i específica de l’escalada, així com d’altres esports o d’aspectes que la complementen. També s’ha aconseguit gràcies a l’intercanvi amb gent experta i tècnica del sector.

S’ha anat desenvolupant paral·lelament un procés de creació guiat per aquests coneixements que s’anaven adquirint i de cadascun dels factors que han portat al producte final. També existeix un marc executiu amb la compilació de tots els tecnicismes, així com aspectes finals que ha requerit el projecte.

Per tant, podem veure com l’anàlisi i l’estudi, la projectació, la comprovació i la validació ens porten a aquest producte que acosta a l’usuari els entrenaments aplicats a l’escalada.

X