Màster

Disseny d'Interiors

El Màster en Disseny d’Interiors d’ESDI dota a l’alumnat de les eines necessàries per a afrontar el disseny dels espais interiors, des d’una metodologia creativa propera a l’arquitectura però amb matisos i processos propis de l’interiorisme. Es realitzaran projectes pràctics que cobreixin la totalitat de casos tipològics com retail, hospitality, restauració, espais domèstics, espais de treball o espais corporatius, espais efímers i expositius.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell
©️ Imatges cedides per David Pablo, Albert Brito i Miquel Mariné, docents del màster

Presentació

Quines són les metodologies pròpies per a dissenyar un espai interior? Com es diferencien aquestes metodologies segons les diferents disciplines: retail, hospitality, domèstic, efímers, etc?

Com i en quina mida influeixen els canvis socials i econòmics en el disseny d’aquests espacis? I la sostenibilitat?

Es poden dissenyar interiors des del sistema constructiu? Com dotar a un espai d’una atmosfera adequada? Com definim la materialitat, cromatisme i il·luminació per aconseguir aquesta atmosfera?

Podem dissenyar un espai amb el mobiliari? Quines opcions tenim en el mercat? Podem donar-li un caràcter identitari a aquestes opcions? Quina és la millor manera d’expressar / representar / comercialitzar un espai?

⟶ Estudiant el Màster en Disseny d’Interiors d’ESDI trobaràs la resposta a totes aquestes preguntes.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell

Dades clau

Titulació
Màster de Formació Permanent en Disseny d’Interiors. Títol propi ESDI Escola Superior de Disseny.

Durada
1 any acadèmic.

Crèdits
60 ECTS.

Modalitat
Presencial. ESDI Sabadell.

Idioma
Castellà.

Preu
8.000€.
Descompte disponible per a alumnes i alumnes ESDI, EFPA i EATM. Consulta el nostre programa de beques i ajuts.

Dates
Octubre 2024

Horari

Diploma 1: Dijous, de 16:30h a 20:30h, i divendres, de 15:30h a 20:30h.

Diploma 2: Dijous i divendres, de 15:30h a 20:30h.

Mínim de 4 visites a empreses.

Objectius

⟶ Aconseguir un grau d’especificació sobre el disseny d’interiors que permeti afrontar qualsevol tipus de projecte, sigui de l’escala que sigui.

⟶ Conèixer els materials i tecnologia necessaris per a resoldre constructivament un espai interior amb criteris de sostenibilitat.

⟶ Aplicar la creativitat per a poder dotar significativament un espai. Saber definir una atmosfera (materialitat, cromatisme, il·luminació) i que pugui ser corporativa si cal.

⟶ Interpretar les necessitats i valors d’un client o empresa, per a transformar-los en solucions formals/materials que donin resposta a aquests requisits.

⟶ Ser capaç de desenvolupar un projecte de disseny d’interiors a través de les marques i sistemes existents en el mercat.

Punts forts

⟶ CREATIVITAT APLICADA.
El màster tindrà un alt component creatiu, aprofundint en la metodologia pròpia del disseny d’interiors però sense oblidar que els projectes siguin factibles. Com aplicar aquesta creativitat des d’un punt de vista tècnic serà un dels nostres pilars.

⟶ BARCELONA DESIGN EXPERIENCE.
Aprofitarem la història i el llegat que ens deixa la ciutat de Barcelona com a capital del disseny. Des dels moviments històrics a les tendències més actuals passant per les avantguardes.

⟶ PORTFOLIO.
En finalitzar el Màster, l’alumnat haurà pogut crear un portafolis de projectes de diferents disciplines específiques del Disseny d’Interiores: hospitality, restauració, nous espais de treball i domèstics, retail, identitat en espais, espais efímers, expositius i escenogràfics.

Pla
d'estudis

Estructura

El nombre de crèdits del Màster de Formació Permanent en Disseny d’Interiors és de 60 ECTS, a cursar en un any acadèmic. El pla d’estudis està dividit en dos diplomes d’especialització (postgraus): un primer de caràcter metodològic i un segon de caràcter projectual.

Diploma d'Especialització 1.
Metodologia i Processos en el Disseny de Projectes d'Espais

Dota a l’alumnat de les eines necessàries per a afrontar el disseny dels espais interiors, des d’una metodologia creativa pròxima a l’arquitectura però amb matisos i processos propis de l’interiorisme.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell

BLOC METODOLÒGIC 1:
Procés creatiu / Metodologies / Representació i Expressió Conceptual (7 ECTS)

⟶ El mòdul apunta mitjançant exercicis pràctics diferents processos metodològics que ens permetin solucionar espais interiors de qualsevol escala i programa, des de formats repetitius com projectes hotelers o de retail, fins a microprojectes domèstics.

⟶ L’expressió i representació del projecte com aportador de valor a la idea de l’interiorisme, més enllà de ser documents tècnics descriptius. Planografia. 3D.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell

BLOC METODOLÒGIC 2:
Materials i Tecnologia Aplicats / Sostenibilitat / Gestió i Direcció d'Obra (4 ECTS)

⟶ El mòdul de sistemes pretén aportar la visió constructiva del disseny. Dissenyar des dels sistemes constructius i la seva digitalització des d’un vessant sostenible.

Mobiliari / Ergonomia / FFE / Contract (4 ECTS)

⟶ Coneixements ergonòmics bàsics a través de l’experiència, així com la història del mobiliari i l’accessori com a complement de l’interiorisme.
⟶ Aprofundirem sobre el concepte FFE (furniture, fixtures & equipment) i el Contract com a disciplina conceptual.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell

BLOC METODOLÒGIC 3:
Direcció Artística en Espais / Il·luminació / Color / Acústica / Sistemes (6 ECTS)

⟶ Il·luminació i cromatisme, que juntament amb la materialitat i la forma ens conformen l’atmosfera d’un espai més enllà dels requisits tècnics d’il·luminació que un espai interior ha de complir.

⟶ La direcció artística dels espais, les seves estratègies. Com modificar un espai des de la direcció artística, i crear escenaris significatius.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell

BLOC METODOLÒGIC 4:
Art / Cultura / Tendències / Lifestyle (4 ECTS)

⟶ L’art i el pensament com a motor inspiracional per a la pràctica del disseny d’espais. El pensament i viatge constant entre allò abstracte i allò concret com a generador de sentit projectual.

⟶ Estudi de referents i tendències. Quines són les maneres de viure? Els nous espais de treball?

⟶ Història de l’interiorisme (decoració).

Diploma d'Especialització 2.
Projectes d'Espais: Tipologies i Especialitats

Es realitzaran casos pràctics que cobreixin totes les tipologies de disseny d’espais, com retail, hospitality, restauració, espais domèstics, espais de treball, espais corporatius, espais efímers i expositius… En finalitzar el màster, el/la estudiant disposarà d’un ventall de projectes d’espais interiors de les diferents tipologies programàtiques que ens trobem en interiorisme i que podrà afegir al seu portafolis professional.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell

BLOC PROJECTUAL 1:
Hospitality i Restauració (9 ECTS)

⟶ El turisme en tots els seus aspectes, tant en grans ciutats com en entorns naturals, fa que les propostes hoteleres siguin més experiencials que mai.

⟶ En el mòdul d’hospitality treballarem sobre aquests mètodes experiencials i com dotar d’un significat i atmosfera diferenciada als espais interiors.

⟶ L’experiència gastronòmica i l’oci fan que el disseny d’interiors jugui un paper fonamental en la proposta que un local ofereix.

⟶ En el mòdul de restauració veurem com es pot dissenyar una oferta global en el món de la restauració. Des del naming a l’atmosfera.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell

BLOC PROJECTUAL 2:
Espais de treball i Domèstics (9 ECTS)

⟶ La digitalització, pandèmies globals, nous sistemes empresarials, etc. fan que els espais de treball hagin de ser repensats en un context socioeconòmic constant.
⟶ En aquest mòdul aprendrem a resoldre espais laborals des d’aquesta perspectiva de flexibilitat i canvis constants.

⟶ El nomadisme laboral, el final de les organitzacions familiars clàssiques, els nous models immobiliaris, etc. donen a l’espai domèstic nous paradigmes i maneres de viure que han de ser revisades també des del disseny d’interiors.

⟶ El mòdul de disseny domèstic aprofundeix en aquest escenari.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo,

BLOC PROJECTUAL 3:
Retail i Identitat en espais (9 ECTS)

⟶ L’aparició de sistemes de venda online posa en qüestió quin és el paper dels espais de venda físics. I obre un debat entre la necessitat i l’experiència, així com l’oci, com a factors transformatius dels espais comercials.

⟶ En el mòdul d’identitat en espais i gràfica aplicada abordarem el vessant més comunicatiu dels espais i com dotar-los d’un caràcter més corporatiu, identitari o significatiu, així com l’aplicació més tècnica d’altres elements gràfics als espais com el wayfinding.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell

BLOC PROJECTUAL 4:
Espais Efímers, Expositius i Escenogràfics (9 ECTS)

⟶ Els nous contextos socioeconòmics fan que en realitat tots els espais interiors siguin, en certa manera, efímers.

⟶ El mòdul atacarà temes intrínsecs del disseny d’espais expositius i escenogràfics, i quin paper juga la tecnologia en aquestes disciplines.

Sortides
professionals

⟶ Disseny d’interiors per a retail.

⟶ Disseny d’interiors per a hospitality.

⟶ Disseny d’interiors per a restauració.

⟶ Disseny d’espais de treball.

⟶ Disseny d’espais domèstics.

⟶ Identitat en espais.

⟶ Disseny d’espais efímers, expositius o escenogràfics.

máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño sabadell

Dirigit a

⟶ Persones amb formació en el món de l’arquitectura i edificació.

⟶ Especialistes en altres àmbits del disseny (gràfic, producte, etc.) que vulguin aprofundir en el disseny d’espais interiors.

⟶ Persones amb formació en Belles arts o Història de l’Art amb habilitats en softwares específics de disseny.

Per què estudiar aquest Màster?

⟶ Docents treballant en importants empreses nacionals i internacionals del sector.

⟶ Rutes de disseny històric a Barcelona on aprendrem in situ els corrents i tendències que ens han influenciat des de principis del s.XX.

⟶ Masterclasses, tallers i seminaris sobre diferents àrees relacionades amb el món de l’interiorisme, de manera que s’adquireixi un sentit molt transversal i complet de diferents especialitats.

⟶ Metodologia basada en sessions teoricopràctiques.

Equip
docent

diseño de espacios, david pablo, diseño de interiores, disseny interiors, interiorista, interiorisme, diseño de espacios, disseny d'interiors

David Pablo García

Dissenyador d'interiors, fundador de Satélite Interiors
Albert Brito, arquitecto, diseño de espacios laborales, disseny interiors, diseño de interiores

Albert Brito

Arquitecte i fundador de Ofici:arquitectura

Elena Martín

Directora d'Interiorisme a Mango
Leonardo Novelo, arquitecto, diseño espacios laborales, master interiorismo Barcelona, estudiar diseño de interiores

Leonardo Novelo

Arquitecte. Fundador de La-Arq i editor de INPUTmap
pere ortega, máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, escuela diseño de interiores

Pere Ortega

Arquitecte i co-fundador de Saeta Estudi
miquel mariné, arquitecto, esdi escola superior de disseny, diseño de interiores

Miquel Mariné

Arquitecte. Premi FAD d'Intervencions Efímeres 2022
carles pibernat, diseño gráfico, avalancha design agency, diseño de interiores, interiors, diseño de espacios laborales

Carles Pibernat

Fundador de Fenix Originals
Mariana Grande, máster diseño de interiores, estudiar interiorismo barcelona, esdi escuela superior de diseño, esdi sabadell

Mariana Grande

Designer & Cultural Manager

Beques i ajuts

⟶ Cap persona amb vocació i capacitat per al disseny ha de perdre l’oportunitat de formar-se per raons econòmiques. Per això, des d’ESDI busquem facilitar la inserció de futurs estudiants, promoure l’excel·lència acadèmica i potenciar les trajectòries acadèmiques i professionals dels estudiants a través del nostre programa de beques i ajudes. ⟶ Si vols més informació sobre les nostres beques i ajudes específiques per a Màsters i Postgraus, envia’ns un correu a admissions@esdi.edu.es. Beques i ajuts

Sol·licita
informació

Demana el catàleg

Contacta'ns

Tens cap dubte? Podeu enviar el formulari o contactar-nos a través de WhatsApp, email o per telèfon.

C/ Marquès de Comillas, 81-83, 08202, Sabadell (Barcelona)