Innovació Industrial

Mitjançant el Màster Universitari (Oficial) en Innovació de les Indústries Tèxtils, podràs adquirir la formació necessària per vehicular el desenvolupament de productes i /o serveis innovadors.

La gestió i promoció de projectes d’innovació industrial i empresarial és també un dels focus. S’incorpora el design thinking (estratègia mental del disseny), com a metodologia fonamental de treball per garantir la viabilitat econòmica, la factibilitat tecnològica i la utilitat social de les iniciatives de disseny.

Si bé l’alta competitivitat actual exigeix la recerca de la innovació i la novetat, aquests processos resulten impensables sense una organització i un model de negoci que els doni suport i els estimuli. El disseny, el màrqueting i aplicació de les TICs constitueixen les activitats fonamentals per a la generació de valor, des de la pre fins a la postproducció.

Informació de Innovació Industrial

Informació

X
X