fbpx

UI/UX (Disseny d’Interfícies i Experiència d’Usuaris)

A l’actualitat, moltes de les nostres activitats i interaccions són mediades per una aplicació mòbil, ja sigui a l’hora de cercar informació, emmagatzemar-la, generar imatges o fins i tot conversar. Per això, la forma en la que els dispositius i els seus  programes faciliten la navegació i  l’acció dels usuaris esdevé una de les claus, no solament del mercat tecnològic i del disseny UI/UX, sinó de l’experiència social 4.0.

Des del nostre màster, per tant, busquem formar professionals capacitats en el disseny i anàlisi  de sistemes pels  diversos dispositius interactius actualment   disponibles, sense importar si es centren dins l’àmbit de l’entreteniment, la cultura, la salut, l’economia o la formació. Per això oferim una educació que contempla tant la perspectiva del creador com la de l’usuari, habilitant així als futurs professionals en UI/UX a generar projectes competitius que s’adaptin a la constant transformació del mitjà.

Des de les empreses, deixar una empremta  en els usuaris i generar experiències que els resultin memorables, amenes i enriquidores  ha esdevingut un dels punts neuràlgics dels nous models de negoci, mentre que els usuaris demanen, cada vegada més, interfícies útils, senzilles, intuïtives i adients. En aquesta intersecció, el professional en UI/UX és la persona idònia per liderar i gestionar projectes d’interfícies  en els que calgui determinar la gestió i presentació de l’ informació, la navegació de les aplicacions, el prototipat, la adaptabilitat a diferents pantalles i dispositius, així com la resolució de problemàtiques i errors.

summer campus, estiu, youtuber, designer
uiux

Informació de UI/UX (Disseny d’Interfícies i Experiència d’Usuaris)

Informació

X
X