fbpx

Actualment les marques de moda catalanes i europees confirmen que hi ha una tendència a retornar la producció més a prop de casa. Les empreses estan constatant el gran potencial i valor afegit que suposa tenir un producte made in Europe. El sector manté un pes destacat dins l’economia catalana ja que representa el 4,4% del Valor Afegit Brut (VAB) i el 7,3% de l’ocupació de la indústria catalana. Barcelona és un referent a nivell mundial en Disseny de Moda.

Amb el títol oficial de Tècnic Superior en Patronatge i Modal de l’Escola de Formació Professional Avançada d’EFPA aprendràs a desenvolupar-te professionalment com a dissenyador/a de moda tant a nivell creatiu com tècnic i adquiriràs les competències empresarials necessàries.

L’especialització en “converter” del disseny del model a la producció industrial de la confecció és una de les demandes creixents del sector.

*Títol propi EFPA acreditat per l’ESDi

Informació de CFGS en Patronatge i Moda

Informació

X