Cicle Formatiu
de Grau Superior

Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius

Aprèn a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals al món del cinema, els videojocs i la publicitat, així com a desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius.

animaciones en 3d, cfgs esdi
©️ Álvaro Fernández, coordinador del CFGS.

Presentació

⟶ El Cicle Formatiu de Grau Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius capacita per a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals en el món del cinema, videojocs i publicitat, així com desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius, integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació i tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat.

⟶ A través d’una formació professional i pràctica, obtindràs tots els coneixements i tècniques necessàries per desenvolupar la teva carrera com a animador/a 2D i 3D, modelador/a 3D, generalista 3D, rigger, lighter, grafista digital, generador/a d’espais virtuals, desenvolupador/a de productes audiovisuals multimèdia, o editor/a de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius.

alvaro fernandez, cfgs animaciones 3d, esdi
©️ Álvaro Fernández, coordinador del CFGS.

Dades clau

Titulació
Cicle Formatiu de Grau Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (titulació oficial de la Generalitat de Catalunya).

Duració
2 cursos acadèmics

Hores lectives
2.000 hores.

Família professional
Imatge i so.

Idioma
Castellà/català

Preu
4.940 € (per any acadèmic).
Descompte disponible per a alumnes i alumni ESDI i EATM. Consulta el nostre programa de beques i ajuts.

Dates
De setembre a juny.

Modalitat
Presencial. ESDI Sabadell.

Horari
De dilluns a divendres, de 15:00 h a 21:00 h.

Pràctiques
Pràctiques curriculars obligatòries en empreses + possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars.

Pla
d'estudis.

Estructura

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius consta dels següents mòduls i unitats formatives:

PROJECTES D'ANIMACIÓ AUDIOVISUAL 2D I 3D

⟶ Recursos tècnics i humans.

⟶ Acabat del projecte, capes i renderitzacions.

DISSENY, DIBUIX I MODELAT PER A L'ANIMACIÓ

⟶ Principis de disseny i dibuix.

⟶ Preproducció de l’animació.

⟶ Modelat.

ANIMACIÓ D'ELEMENTS 2D I 3D

⟶ Tècniques d’animació amb captura d’imatge fixa.

⟶ Tècniques de captació de moviment.

⟶ Animació 2D.

⟶ Animació 3D.

⟶ Rigging i animació de personatges.

⟶ Partícules, simulacions i efectes.

COLOR, IL·LUMINACIÓ I ACABATS 2D I 3D

⟶ Mapatge UV.

⟶ Texturització 3D.

⟶ Color i texturització 2D.

⟶ Acabats 3D.

⟶ Il·luminació.

PROJECTES DE JOCS I ENTORNS INTERACTIUS

⟶ Disseny i planificació del projecte.

⟶ Producció i avaluació del projecte.

REALITZACIÓ DE PROJECTES MULTIMEDIA INTERACTIUS

⟶ Disseny d’interfície d’usuari.

⟶ Disseny per a multimèdia interactiu.

⟶ Administració de medis digitals.

⟶ Programació d’elements interactius.

⟶ Elements interactius animats.

DESENVOLUPAMENT D'ENTORNS INTERACTIUS MULTIDISPOSITIU I VIDEOJOCS

⟶ Desenvolupament d’aplicacions multidispositiu.

⟶ Programació d’aplicacions multidispositiu.

⟶ Disseny de videojocs.

⟶ Desenvolupament de videojocs.

⟶ Desenvolupament d’aplicacions multimèdia.

⟶ Simulació d’entorns multidispositiu.

REALITZACIÓ DEL MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS

⟶ Configuració i manteniment dels equips.

⟶ Realització de la postproducció.

⟶ Generació i introducció d’efectes.

⟶ Processos per l’acabat i generació del màster.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

⟶ Incorporació al treball.

⟶ Prevenció de riscos laborals.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

⟶ Empresa i iniciativa emprenedora.

PROJECTE D'ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS

⟶ Projecte d’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

⟶ Formació en centres de treball

Sortides
professionals

⟶ Animador/a en 3D.

⟶ Animador/a en 2D.

⟶ Generalista.

⟶ Modelador/a 3D.

⟶ Grafista digital.

⟶ Rigger.

⟶ Lighter.

⟶ Generador/a d’espais virtuals.

⟶ Integrador/a de multimèdia audiovisual.

⟶ Desenvolupador/a d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.

⟶ Editor/a de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius.

⟶ Tècnic/a en sistemes i realització multimèdia.

Per què triar aquest CFGS?

⟶ Titulació oficial de la Generalitat de Catalunya.

⟶ Podràs realitzar tant pràctiques curriculars com extracurriculars i tindràs accés a la borsa de treball d’ESDI, on comptaràs amb un servei de Carreres Professionals per a assessorar-te.

⟶ Estudiaràs a un campus universitari, amb alumnes de diferents disciplines del disseny.

⟶ Gaudiràs de les instal·lacions d’ESDI, amb tallers especialitzats i tecnologia capdavantera.

⟶ Tindràs accés directe al Grau en Disseny ESDI  (titulació oficial).

Col·laboradors
docents

álvaro fernández, cfgs animaciones 3d esdi

Álvaro Fernández

Coordinador del CFGS en Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius
eduard porlan, cfgs animaciones 3d, esdi

Eduard Porlán

Director d'Art Digital, Motion Designer, Animador i Copropietari de CocoBongo

Dr. Alfredo García

Artista visual
oscar bagán

Oscar Bagán

Professor de FOL

Beques i ajuts

⟶ Cap persona amb vocació i capacitat pel disseny ha de perdre l’oportunitat de formar-se per motius econòmics. Per això, des d’ESDI busquem facilitar la inserció de futurs estudiants, promoure l’excel·lència acadèmica i potenciar les trajectòries acadèmiques i professionals dels estudiants a través del nostre programa de beques i ajuts.

⟶ Si vols més informació sobre les nostres beques i ajuts específiques per a Cicles Formatius de Grau Superior, envia’ns un correu a admissions@esdi.edu.es.

Beques i ajuts

Requisits d'accés

Complir algun d’aquests requisits:
⟶ Tenir el títol de Batxillerat.
⟶ Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
⟶ Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
⟶ Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
⟶ Tenir el títol de Batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
⟶ Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
⟶ Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional havent fet 40 anys d’edat.

Si la teva procedència és per qualsevol altra via d’accés, consulta’ns.

Sol·licita
informació

Demana el catàleg

Contacta'ns

Tens cap dubte? Podeu enviar el formulari o contactar-nos a través de WhatsApp, email o per telèfon.

C/ Marquès de Comillas, 81-83, 08202, Sabadell (Barcelona)