Estudiants
incoming

ESDI rep anualment a estudiants internacionals que provenen d’universitats de tot el món, fent notable la intenció de promoure una educació basada en la multiculturalitat com a valor afegit als estudis oficials en disseny.

Sol·licita
la teva plaça

Per ser acceptat com a estudiant d’intercanvi a l’ESDI i realitzar una estada amb reconeixement de crèdits, l’estudiant ha d’acreditar que està matriculat en un centre amb el qual ESDI mantingui un conveni signat per a l’intercanvi d’estudiants, vigent en el període en el qual el estudiant vulgui fer la mobilitat. qual l’estudiant que es proposi realitzar un intercanvi haurà de comunicar amb el departament de Relacions Internacionals del seu centre d’origen, el qual, alhora, haurà de comunicar-se amb el departament responsable dels intercanvis a l’ESDI per nominar els candidats dins de les dates establertes per a presentar les sol·licituds de plaça: qual

⟶ Primer semestre (autumn / winter) o any acadèmic complet: 15 de juny. qual

⟶ Segon semestre (spring / summer) : 15 de novembre.

Per fer la sol·licitud de plaça, l’estudiant haurà de lliurar la següent documentació a través de la seva universitat: qual

⟶ Formulari de sol·licitud de plaça qual

⟶ Carta de motivació explicant els motius pels quals vol realitzar una mobilitat a l’ESDi. qual

⟶ Un portafoli digital: pot ser una pàgina web, un wordpress o un arxiu en PDF. qual

⟶ Una còpia de el document d’identitat o passaport. qual Les sol·licituds rebudes després de la data límit per al lliurament de documents no seran considerades i quedaran fora de l’procés de selecció.

Students
Guide

Pots consultar tota la informació sobre l’allotjament, les residències universitàries, costos de vida i transport a Barcelona i Sabadell, visats i immigració, servei d’ajuda i suport als estudiants i molt més en la nova guia d’intercanvi en línia en el següent enllaç:

Testimonis

Nadzira Gutiérrez

Estudiante de intercambio de México

Shaked Maktubi y Shani Sambal

Estudiantes de intercambio de Israel