fbpx

ESDi inicia curs amb el Dr. Josué Molina com a nou Director

ESDi inicia curs amb el Dr. Josué Molina com a nou Director

En els últims anys, ESDi Escola Superior de Disseny va emprendre nous reptes educatius i de vinculació amb el món empresarial, marcats per un fort apropament al sector del disseny intel·ligent (Smart Design) i una nova forma de veure les disciplines humanístiques, la ciència, les tecnologies i la seva intersecció, les Humanitats Digitals. Seguint aquesta línia formativa, el Director General de la Fundació per l’ESDI (FUNDIT), el Sr. Antoni Garrell Guiu, ha nomenat al Dr. Josué Molina Neira com a nou Director d’ESDi, i, a la vegada el Rector de la Universitat Ramon Llull, el Dr. Josep Maria Garrell Guiu, ha nomenat al Dr. Molina com a Director Acadèmic dels estudis Oficials URL.

 

Abans Responsable de Metodologia Docent d’ESDi i Secretari del Consell d’Implantació dels estudis d’Humanitats Digitals, Molina Neira, doctor en Didàctica de les Ciències Socials, és a més llicenciat en Antropologia Social i Cultural, especialitzat en educació per a la ciutadania democràtica, interculturalitat, processos d’ensenyament i l’aprenentatge, la recerca qualitativa, quantitativa, mixta i aplicada. Així mateix, el nou Director d’ESDi ha col·laborat activament en la divulgació dels seus camps d’estudi amb la participació en més d’una desena de projectes d’investigació competitius i l’autoria de nombrosos articles científics i capítols de llibres.

 

Des de fa mesos, el Dr. Molina Neira ha tingut un rol fonamental en l’impuls del nou Bachelor en Humanitats Digitals d’ESDi i en la definició del pla d’estudis de la formació oficial universitària en Disseny, amb l’objectiu de “potenciar el reconeixement internacional d’ESDi com a escola de formació universitària referent en el disseny intel·ligent i humanístic”, assenyala el nou director.

 

“En aquest nou període em plantejo la necessitat d’ajudar en el procés de co-construcció de la comunitat ESDi, perquè aquesta afronti, amb mirada holística, el repte i la responsabilitat de formar persones preparades per assumir els desafiaments del futur i millorar la societat venidora, així com la qualitat de vida de tots els membres que la integrin”, agrega el Dr. Molina Neira.

 

Amb el nomenament del Director d’ESDi, el Dr. Molina Neira s’incorpora al Comitè de Direcció de FUNDIT-ESDi, conjuntament amb la Srta. Georgina Bombardó, Directora de Desenvolupament Corporatiu d’ESDi, i la Srta. Eva Garrell, Directora d’Internacionalització d’ESDi.X
X