Empresa
i Recerca

La sinergia entre el món acadèmic i el món empresarial és motor del nostre treball, partint d’una alta i ràpida inserció laboral, amb una borsa de treball que vincula a empreses amb alumnes i graduats, fins a col·laboracions diverses amb empreses, marques i firmes dels diferents sectors.

D’aquesta forma, els treballs en l’aula o els projectes desenvolupats per algunes de les nostres Àrees d’Experimentació i Aplicació ens ajuden a unir encara més ambdós mons. La innovació i la investigació dins i fora de l’aula és un valor que ens defineix.

Publicacions

X