CURS

Innovació per a la Silver Economy

Disseny de productes i serveis amb Design Thinking i l’anàlisi de tendències socials

Dades clau

Dates i horari
Del 19 d'octubre al 21 de desembre de 2023. Dijous, de 18.00 a 20.00 h

Durada
10 dies.

Crèdits
1 ECTS.

Preu
95€.

Modalitat
Presencial (Campus Sabadell).

Idioma
Castellà.

Entitats col·laboradores

Descripció

Aquest curs et facilitarà les eines i coneixements necessaris per idear productes i serveis innovadors dirigits al mercat de la Silver Economy. A través de la metodologia Design Thinking, amb el suport de tècniques pròpies de l’anàlisi de tendències socials, exploraràs les necessitats i desitjos dels adults de la tercera edat, identificant oportunitats de mercat i desenvolupant solucions centrades en els diferents tipus d’usuaris. Durant les classes aprendràs a aplicar, d’una manera pràctica, tècniques d’investigació, ideació, prototipatge, validació per tal de projectar productes o serveis innovadors.

Objectius

 • Comprendre els conceptes fundamentals de la Silver Economy i el seu impacte a la societat actual i futura.
 • Aplicar la metodologia Design Thinking per a identificar oportunitats d’innovació.
 • Utilitzar tècniques d’investigació i d’anàlisi de tendències socials per a comprendre les necessitats i desitjos dels adults de la tercera edat.
 • Idear y diseñar productos y servicios centrados en el usuario, teniendo en cuenta los aspectos físicos, emocionales y cognitivos de este segmento de población

Dirigit a

Estudiants universitaris de ciències empresarials, economia o sociologia. Emprenedors o estudiants de l’aula extensió universitària.

Contingut

Sessió 1 · Introducció a la Silver Economy

 • Tendències demogràfiques i socials
 • Oportunitats de mercat
 • Necessitats i desafiaments
 • Innovació i solucions: exemples

Sessió 2 · Introducció al Design Thinking

 • Introducció al Design Thinking
 • Principis funamentals: empatia, colaboració, experimentació i enfoc en l’usuari
 • Fases de la metodologia: empatia, definició, ideació, prototipat i testeig
 • Casos d’èxit de l’aplicació dins el camp de la Silver Economy

Sessió 3 · Introducció a l’anàlisi de les tendències socials

 • Introducció
 • La importància de comprendre les tendències socials en el disseny i la innovació
 • Integració amb la metodologia Design Thinking
 • Exemples

Sessió 4 · Investigació i comprensió de l’usuari

 • La importància de la investigació d’usuaris en el procés de Design Thinking
 • Tècniques i eines d’investigació d’usuaris: entrevistes, observació, mapes d’empatia, etc
 • Anàlisi de dades i obtenció de insights rellevants
 • Exercicis pràctics d’aplicació de les tècniques

Sessió 5 · Comprensió del context social i cultural

 • Mètodes d’investigació de tendències: anàlisis de dades, investigació del mercat, observació, etc
 • Identificació de tendències emergents dins del sector de la Silver Economy
 • Tècniques i eines d’investigació de tendències
 • Anàlisi de dades i obtenció de insights rellevants
 • Exercicis pràctics d’aplicació de les tècniques

Sessió 6 · Definició del problema i el disseny del repte

 • Com definir correctament el problema o repte a abordar
 • Eines per a la definició del problema: statement del problema, mapa d’empatia, customer journey, etc
 • Exercicis pràctics

Sessió 7 · Generació d’idees i creativitat

 • Mètodes i eines per a fomentar la generació d’idees creatives
 • Tècniques de pensament divergent i convergent
 • Exercicis pràctics

Sessión 8 · La nova materialitat

 • Enfocament en la sostenibilitat
 • Impacte social
 • Transparència i reporti
 • Integració en l’estratègia empresarial
 • Exemples de casos actuals

Sessió 9 · Prototipat de les idees

 • La importància del prototipat ràpid
 • Tipus de prototips i nivells de fidelitat
 • Eines i recursos pel prototipatge
 • Exercicis pràctics

Sessió 10 · Testeig i validació

 • Com realitzar proves i testejos de prototips amb usuaris reals
 • Recopilació i anàlisi del feedback dels usuaris
 • Iteració i refinament de les solucions
 • Exercicis pràctics

Necessites més informació?

Contacta'ns

Si tens dubtes sobre el curs o necessites més info, emplena el formulari, envia'ns un email, truca'ns o envia'ns un WhatsApp.