fbpx

‘Cohesive Metropolis’, la tendència cromàtica SS21 de l’ESDi Color Lab

intercolor, esdi color lab,

‘Cohesive Metropolis’, la tendència cromàtica SS21 de l’ESDi Color Lab

Cohesive Metropolis” és la nova proposta conceptual que l’ESDi Color Lab, el laboratori de tendències cromàtiques de l’ESDi, ha presentat a Intercolor. El congrés internacional del color s’ha realitzat a Orlando (USA), amb l’ESDi Color Lab com a representant d’Espanya. La carta de colors presentada per a la pròxima temporada primavera/estiu 2021 aborda la idea de ciutats intel·ligents, des de la situació de les urbs espanyoles en l’horitzó 2030.

La necessitat de crear ciutats del futur que puguin garantir espais de benestar i qualitat dels ciutadans ha fet que els reptes a nivell espanyol se centrin en aconseguir al 2030 el màxim de sostenibilitat, innovació tecnològica al servei de la gestió de les ciutats, cerca de la cohesió social, urbanisme i medi ambient. Així, el plantejament de l’ESDi Color Lab recull els vincles dels entorns urbans per al benestar de les persones. Vincles entre tecnologia i història, sostenibilitat i progrés econòmic, urbanisme i mobilitat,  planificació i creativitat.

La tendència cromàtica per a la primavera/estiu 2021 de l’ESDi Color Lab està dividida en cinc cartes de color: essence (essència), engage (participar), underpin (sustentar), worthwile (útil) i newness (novetat).

ESSENCE: Cultural simbiosis, Time Lasting, Heritage, Coexistence spaces

La ciutat com espai d’intercanvi cultural que convida a reflexionar sobre el pas del temps i la història. Espanya és un país amb un interessant patrimoni arquitectònic, fruit de la trobada entre diferents cultures i civilitzacions. Això ho converteix en un lloc interessant per a visitar, hereu d’un important patrimoni històric que ha de ser valorat, conservat i integrat en una ciutat que no ha de tancar-se a la innovació i el progrés.

Representen aquest concepte colors terra i tons rosacis, gairebé pell, que recorden la connexió entre ciutat i habitant. Tots ells presentats a partir de materials orgànics per a reforçar aquest sentit de pertinença espai/temporal. La gamma cromàtica també està formada pel blanc trencat, verd menta, el blau grisenc i el marró, inserits en matèries no sintètiques com el paper, els teixits de cotó i el suro. Una idea de connexió dominada per les emocions i la història, entre allò viscut i allò nou.

 

ENGAGE: Self management, Participative democracy, Freedom, Data Base

La ciutat del s.XXI només pot entendre’s apel·lant a termes de governança, que permetin la gestió dels recursos d’una forma òptima. En aquest sentit, la democràcia participativa, en la qual els ciutadans tenen l’oportunitat de decidir sobre els aspectes relacionats amb la seva vida quotidiana, es converteix en el model polític que permet dur a terme aquesta forma de direcció. Les urbs es transformen en espais que requereixen d’un autogovern. Aquest autogovern està basat en el principi de col·laboració i solidaritat, capaç de donar resposta a les dificultats derivades del desenvolupament de les activitats d’una societat plural, complexa i concentrada.

En aquesta carta s’ha apostat per materials artificials, com és el cas del plàstic o el metall. Entre ells s’intercalen teixits de cotó, generant diàleg entre allò natural i allò adquirit, els habitants i el poder. Així, es barregen en una situació de diàleg i sintonia que permet el progrés de la ciutat. Aquesta situació d’integració entre poder i ciutadà es recull també en els colors que representen la tendència. Viren entre el negre inicial, els diferents tons de rosa i verd intercalant-se, que busquen l’harmonia amb l’enèrgic groc, així com amb la calidesa dels metal·litzats. Blaus i morats són el contrapunt que representa la sintonia cromàtica d’aquesta proposta.

 

UNDERPIN: Designed city, Environment, Citizen logistics, Well known

La coherència de la ciutat amb els seus habitants només pot generar-se si existeix planificació. La urbanització i disseny dels seus carrers, places i parcs permet que el ciutadà senti com flueix la seva activitat. Per aquesta raó, les ciutats intel·ligents del segle XXI han de planificar-se en termes de gestió espacial. Mobilitat, transport públic i logística han de ser els aliats dels habitants, que conviuen en un espai reduït. A més, les ciutats han de ser respectuoses amb el medi ambient i gestionar el tractament urbà, la generació de zones verdes i el control dels residus.

Aquesta proposta de color es construeix a partir de teixits sintètics, destacant els tons caldera i els metal·litzats que recorden a les construccions urbanes. Combinats amb els blaus denim, els verds i els granats, ofereixen un marcat toc juvenil i urban. Xocant i provocadora, la combinació pretén simular aquesta mescla espacial i social que caracteritza a les ciutats del nostre entorn.

 

WORTHWHILE: Social cohesion, Efficiency, Energy use, Identity

La urbanitat consisteix en la cerca d’equilibris per a generar espais en els quals els ciutadans interactuin. Les relacions humanes requereixen de polítiques de cohesió social i d’espais en els quals es produeixin discursos integradors. Aquesta circumstància podem incloure-la dins del terme eficiència, que implica no només el foment d’aquestes sinergies socioculturals, sinó l’ús òptim de l’espai, la seguretat urbana i l’eficàcia en la utilització dels recursos i de l’energia que consumim.

En aquesta carta de color predominen els colors càlids i la mescla de teixits sintètics i naturals. Així, la presència de marrons pàl·lids i blaus permet la sintonia cromàtica. Una proposta dominada pels verds en la qual el taronja, amb molta mescla de marró, és la nota discordant.

 

NEWNESS: Human resources, Economical reconstruction, Useful technology, Trained city

La concentració de població dins de les grans ciutats ha de comportar també una reestructuració econòmica. Aquesta ha de permetre la viabilitat social de les urbs i el benestar dels seus habitants. En aquest sentit, la innovació tecnològica i la generació de coneixement són elements clau en l’economia 4.0. Les ciutats de l’horitzó 2030 han de fomentar la gestió de capital humà preparat per afrontar els reptes econòmics. Una aposta per formar a ciutadans capacitats per als reptes de la nova economia digital, que viuran en una ciutat caracteritzada pel seu accés a la tecnologia i a la multiplicitat de canals de comunicació.

La tecnologia està present en la selecció cromàtica, amb blaus i grisos que socialment representen la innovació i recerca. Barrejats amb taronges, vermells i liles, ofereixen una major calidesa tonal a la carta. Els materials són tèxtils i molt artificials, encara que alguns es presentin amb aspecte natural. És només una imitació.X