Archive

La cultura digital no només ha obert noves vies de circulació per a l'art, sinó que també ha aconseguit amplificar les possibilitats de la producció artística contemporània, arribant als discursos generats dins i fora de les galeries.Abastant des de l'exposició, la teoria de l'art i...

A l’actualitat, moltes de les nostres activitats i interaccions són mediades per una aplicació mòbil, ja sigui a l’hora de cercar informació, emmagatzemar-la, generar imatges o fins i tot conversar. Per això, la forma en la que els dispositius i els seus  programes faciliten la...

Darrera de cada portada de revista, programa de televisió, esdeveniment de gran envergadura o publicitat, hi ha estilismes que donen forma a la imatge que arriba al públic . Cuiden des de el model fins a la relació amb l’entorn darrera de la proposta estètica...

Igualment que les tendències, la indústria de la moda es troba en moviment constant. Models de negoci que caduquen, mètodes d’apropament a nous perfils de client, formes de construir les marques que ja no garanteixen un lloc sòlid en el mercat. Por això, comptar amb...

Mitjançant el Màster Universitari (Oficial) en Innovació de les Indústries Tèxtils, podràs adquirir la formació necessària per vehicular el desenvolupament de productes i /o serveis innovadors.La gestió i promoció de projectes d'innovació industrial i empresarial és també un dels focus. S'incorpora el design thinking (estratègia...

X
X