Archive

La cultura digital no només ha obert noves vies de circulació per a l'art, sinó que també ha aconseguit amplificar les possibilitats de la producció artística contemporània, arribant als discursos generats dins i fora de les galeries.Abastant des de l'exposició, la teoria de l'art i...

A l’actualitat, moltes de les nostres activitats i interaccions són mediades per una aplicació mòbil, ja sigui a l’hora de cercar informació, emmagatzemar-la, generar imatges o fins i tot conversar. Per això, la forma en la que els dispositius i els seus  programes faciliten la...

Darrera de cada portada de revista, programa de televisió, esdeveniment de gran envergadura o publicitat, hi ha estilismes que donen forma a la imatge que arriba al públic . Cuiden des de el model fins a la relació amb l’entorn darrera de la proposta estètica...

Igualment que les tendències, la indústria de la moda es troba en moviment constant. Models de negoci que caduquen, mètodes d’apropament a nous perfils de client, formes de construir les marques que ja no garanteixen un lloc sòlid en el mercat. Por això, comptar amb...

X
X