fbpx
 

Business & Innovation – Projectes amb empreses

Projectes a l’aula

Com a forma de potenciar la captació de talent des de les empreses i d’impulsar a la posada en pràctica dels coneixements dels alumnes, ESDi manté convenis i acords de col·laboració amb empreses i entitats variades, no necessàriament bolcades a l’àmbit del disseny, però les activitats es veuen apuntalades pel disseny.

Harley Davidson

Darrere de tota subcultura no hi ha únicament una estètica, una forma de vestir i de demarcar-se específica i identificativa, sinó també aspectes històrics, socials i fins i tot econòmics que configuren els moviments culturals. Per comprendre a fons aquests processos, des ESDi desenvolupem un conveni de col·laboració amb la signatura Harley-Davidson, a través de l’empresa ITB dmc- Destination Management Services in Spain, que nodreix a l’empresa de contacte directe amb talent creatiu europeu, i facilita en els alumnes la comprensió d’identitats estètiques i col·lectives.

 

En la seva primera etapa, la col·laboració va promoure la constitució d’un equip multidisciplinari d’alumnes de diferents itineraris del Grau en Disseny que van treballar en el redisseny i la personalització de peces de roba de la marca, per a ser exposades en un showroom per a compradors de complements de Harley-Davidson.

Ajuntament de Sabadell

La nostra ubicació al cor de Sabadell és un dels elements que més ens defineixen. Per això, la col·laboració amb l’ajuntament de la ciutat s’ha convertit, any rere any, en una de les nostres claus històriques, permetent contribuir en iniciatives pertinents a la sostenibilitat i l’habitabilitat local, entre projectes d’una altra índole.

 

A partir de 2017, l’ESDi contribueix amb el desenvolupament de la marca Sabadell, a ser utilitzada pel departament de Turisme de l’Ajuntament. Orientada a reforçar la identitat col·lectiva de la ciutadania, la marca va partir d’un treball d’anàlisi i investigació que va identificar tendències, mancances i opinions de les figures més representatives de la ciutat i la població en general.

eMobike

Com a part de la filosofia Smart de l’ESDi, l’escola promou la mobilitat intel·ligent i sostenible a través d’un conveni de col·laboració amb l’empresa de bicicletes elèctriques eMobike. Des de les aules, la sinergia inclou el treball amb els alumnes de Disseny de Producte per analitzar i potenciar l’experiència d’ús del producte, en tant que, des d’ Integració Multidisciplinària es proposen noves possibilitats d’ús de les bicicletes, oportunitats de desenvolupament, propostes de valor i models de negoci per a l’empresa.

Projecte Co-Innovem Sabadell

També part del nostre compromís amb la mobilitat sostenible i l’economia verda i circular, des ESDi treballem al costat del Projecte Co-Innovem de Sabadell, a partir del qual els nostres alumnes de 2n curs de Gràfic, Audiovisual i Gestió desenvolupen iniciatives per a presentar al concurs anual l’Ajuntament de Sabadell.

Gen_Y

Mutar cap a una ciutat més business-friendly, donar suport a l’emprenedoria i retenir el talent jove, creatiu i tecnològic són alguns dels focus del programa Gen_Y, que, desenvolupat entre Sabadell i altres 11 ciutats europees, compta amb la participació de l’ESDi. Gràcies al projecte de la alumna Helena Mateu, de la menció Integració Multidisciplinària, es promou una proposta per generar una economia local circular a través d’activitats creatives.

Associació Lligam

La funcionalitat tecnològica i la sostenibilitat no són les nostres úniques preocupacions com a institució, sinó que també mantenim un fort compromís amb organitzacions que vetllin per la millora social i per l’optimització de la qualitat de vida de les persones. En aquesta línia, des de la nostra menció d’Integració Multidisciplinària vam dissenyar estratègies per al creixement de l’Associació Lligam, que ajuda a dones que han estat a la presó i que han experimentat instàncies de violència de gènere apostant per la seva superació personal.

Projectes d’investigació aplicada

El món empresarial no és l’única plataforma per al desenvolupament de projectes de disseny ni per a l’exploració i el potenciament dels coneixements dels estudiants, sinó que l’àmbit de la investigació també es mostra com un camp fèrtil per al creixement creatiu i intel·lectual de els nostres alumnes.

ESDiColor_LAB

Les formes, textures i estructures no són l’única cosa que defineix un disseny. Entre ells, el color sempre es destaca com un dels elements més definitoris, encara que, alhora, un dels més volàtils, constantment subjecte a les variacions que imposen les tendències. Partint d’una inquietud pel rol del color i per la naturalesa canviant dels seus modes, ESDi va crear un laboratori de recerca dedicat a la definició de tendències cromàtiques futures, que s’apliquen en diferents àmbits del disseny.

De forma bianual, aquesta entitat, ESDiColor_Lab, té la possibilitat de compartir les seves propostes de color en un marc global gràcies a la seva participació en el congrés internacional Intercolor, una plataforma d’investigació que es dedica a dissenyar les cartes de colors de referència per a la indústria tèxtil, de la moda i del disseny de producte.

Així mateix, el laboratori treballa en l’elaboració d’una proposta wearable que, en la intersecció entre disseny, dansa i tecnologia, ajudi els ballarins a interactuar a partir del sentit del tacte. La marca de faldilles Marola, també forma part dels projectes desenvolupats per ESDiColor_LAB, que realitza una anàlisi dels canals de comunicació de l’empresa i una proposta de disseny del catàleg de la marca.

RIS3

Considerant a la innovació com a clau per a la competitivitat i el creixement econòmic, l’Estratègia Europa 2020 va convertir a l’Especialització Intel·ligent en una de les seves prioritats a través del projecte RIS3, Research and Innovation Strategy for Smart Specialization. Des de l’ ESDi, alineats a la democratització tecnològica i al viratge Smart de les societats, formem part d’un projecte estratègic constituït pels ajuntaments de Sabadell, Barberà, Castellar i Sant Quirze del Vallès, el RIS3 CAT, que emmarca el nostre impuls de l’Smart Design mitjançant la formació i l’experimentació.

Living Lab

En el context de la nostra participació en RIS3 CAT, ESDi va desenvolupar un centre de treball que estudia el disseny de protocols d’avaluació de productes digitals des del punt de vista de l’usuari. En una primera etapa, el projecte es veu apuntalat per la nostra col•laboració amb eMobike, però la iniciativa ens permetrà generar un servei que l’ESDi oferirà a diferents empreses.

Projecte SEED

Junt a un grup d’escoles de Diseny i de Negocis, liderats per la Laurea University of Applied Sciences de Finlàndia, ESDi, participa en el programa SEED, Smart and Exceptional Education on Service Design for Latin American Countries. Actualment, es desenvolupa un projecte per a generar propostes de formació en Disseny de serveis vinculat al nostre màster de UI/UX.

X
X