fbpx
 

Bachelor – Smart Design (Títol propi ESDi)

PRESENTACIÓ

Quan pensem en el món 4.0 pensem en projectar diverses possibilitats, serveis i objectes en un futur llunyà, quasi utòpic, però l’Smart Design ja treballa en el nostre present, des de criteris d’innovació tecnològica, funcionalitat i sostenibilitat per a crear una quotidianitat digital i Mobile.

 

Els canvis tecnològics impliquen també una modificació d’interessos i requeriments dels usuaris, tant en els processos més complexos i específics com en les tasques del dia a dia. Com a dissenyador, és imprescindible que es coneguin les tècniques creatives i conèixer la tecnologia, amb un esperit transformador, necessari per avançar-se al món 4.0.

El Bachelor en Smart Design, que pot ser cursat de manera aïllada o bé simultàniament al Grau Oficial en Disseny, capacitarà l’alumne en la comprensió de nous canals, noves formes d’expressió i noves funcionalitats.
Treballant des de tecnologies actuals en els diferents àmbits del disseny, el dissenyador desenvolupa la seva adaptabilitat als usuari, l’entorn i el mediambient, també els canvis que els usuaris experimenten. Productes, béns i serveis més eficients i conscients que responguin a noves o antigues problemàtiques són l’essència de l’Smart Design. Tanmateix, una visió de desenvolupament que pretengui sempre la innovació.

INFORMACIÓ

Sortides laborals i perfil del graduat

Món virtual

Disseny d’aplicacions mòbils

Disseny de serveis digitals

User interface and user experience design (UI/UX design)

Empreses i projectes que desenvolupen noves formes d’interacció

Empreses de gestió de xarxes socials i marketing digital

Empreses i projectes de desenvolupament de sistemes d’informació urbana, comercial, de senyalització i espais interiors

Projectes en l’àmbit d’efectes visuals per al cinema, la publicitat, la televisió i els videojocs

Direcció creativa en estudis de disseny

Artista visual per esdeveniments i espais temàtics

Mundo físico

Diseño de productos, de espacios y servicios inteligentes:

Hogar (electrodomésticos inteligentes)

Deporte (dispositivos/wearables de medida, seguridad y control)

Salud (dispositivos/wearables de medición, seguridad, control y comunicación con cuidadores o profesionales de la salud)

Aplicación de Smart textil

Empresas de gestión de redes sociales y marketing digital

Ocio y entretenimiento (dispositivos interactivos)

Movilidad (dispositivos o aplicaciones en vehículos)

Espacio público (mobiliario urbano inteligente)

Consultoría en innovaciones tecnológicas

Diseño prospectivo

Fitxa tècnica

Bachelor en Smart Design

Titulació: Bachelor en Smart Design (títol propi ESDi)

Crèdits: 180 ETCS

Durada: 3 anys

Idioma: Castellà / Català / Anglès

Bachelor en Smart Design + Grau en Disseny

Titulació: Bachelor en Smart Design (títol propi ESDi) i Grau Oficial en Disseny

Crèdits: 280 ETCS (40 ECTS del Bachelor + 240 ECTS del Grau Oficial en Disseny)

Durada: 4 anys

Idioma: Castellà / Català / Anglès

Pla d'estudis

El Bachelor en Smart Design, que pot cursar-se de forma aïllada o de manera simultània al Grau Oficial en Disseny, permet als alumnes assolir els coneixements propis per al dissenyador i aprofundir en les noves competències que demanda l’entorn digital. En aquest panorama, l’e-commerce, la fabricació digital, la realitat augmentada i el disseny interactiu es configuren com eines fonamentals per al dissenyador del present i del futur, capaç de liderar els processos de canvi que porta el món empresarial i creatiu.

Quin títol atorga el centre?

Bachelor en Smart Design, títol propi ESDi.

 

En quin idioma s’imparteixen les classes?

Les classes s’imparteixen en un 20% en anglès, un 40% en castellà i un 40% en català.

Sempre que un alumne ho demani, les classes impartides en català podran ser impartides en castellà.

 

Quants alumnes hi ha per classe?

El nombre d’alumnes per classe es determina en funció de la tipologia de l’assignatura.

 

Els horaris són de matí o tarda?

Matí.

 

Es poden sol·licitar reconeixements de crèdits si has cursat estudis universitaris o si has realitzat un cicle formatiu de grau superior? Quin seria el procés?

Sí, amb un màxim del 10% del total de crèdits. ESDi realitza una avaluació de cada cas a partir del registre de notes i pla d’estudis dels estudis previs.

 

Es poden fer pràctiques d’empresa?

Els alumnes que cursen la doble titulació (Grau+ Bachelor), poden cursar l’assignatura de Pràctiques del Grau en l’àmbit de l’Smart Design, tot i que no és obligatòria per al Bachelor.

 

Mentre s’estudia hi ha possibilitat de fer intercanvis a l’estranger?

Sí, l’ESDi disposa del servei de Relacions Internacionals, el qual gestiona els intercanvis amb universitats a través de diferents programes: Erasmus+, Freemoving i pràctiques a l’estranger).

 

El nivell d’inserció laboral dels graduats de l’ESDi és molt elevat?

El nivell d’inserció laboral és molt elevat, el 95,5% dels nostres alumnes tenen feina durant el següent any un cop han finalitzat els estudis. L’escola disposa d’un servei de borsa de treball que té per objectiu la inserció laboral i la millora de la carrera professional.

 

Quan puc venir a informar-me?

El servei d’admissions pot atendre’t de dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h.

Si vols conèixer el campus o rebre assesorament pots concertar dia i hora al 93 727 48 19 o enviant un e-mail a admissions@esdi.edu.es

 

Quin són els requeriments d’accés per estudiar Smart Design a  l’ESDi?

Cal tenir aprovat el Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Superior (en qualsevol especialitat).

 

Sent estudiant de fora d’Espanya quin són els requeriments d’accés?

Per a estudiants d’altres països membres de la Unió Europea o dels estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals, estar en possessió d’un títol que al país d’origen permeti accedir als estudis equivalents de grau.

Per a estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea o països amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement de títols en règim de reciprocitat, estar en possessió de l’homologació del títol de Batxillerat o equivalent o acreditar la sol·licitud d’homologació. Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya.

 

Existeix algun finançament possible per poder facilitar el pagament?

Hi ha finançament propi amb l’escola (8 mensualitats).

 

Existeixen beques d’estudis? En què consisteixen?

ESDi compta amb un programa de beques i descomptes a través de la seva Fundació. Per a més informació, consulta l’enllaç a l’apartat de més informació o contacta amb un asessor d’Admissions.

X