Bachelor – Smart Design (Títol propi ESDi)

PRESENTACIÓ

Quan pensem en el món 4.0 pensem en projectar diverses possibilitats, serveis i objectes en un futur llunyà, quasi utòpic, però l’Smart Design ja treballa en el nostre present, des de criteris d’innovació tecnològica, funcionalitat i sostenibilitat per a crear una quotidianitat digital i Mobile.

 

Els canvis tecnològics impliquen també una modificació d’interessos i requeriments dels usuaris, tant en els processos més complexos i específics com en les tasques del dia a dia. Com a dissenyador, és imprescindible que es coneguin les tècniques creatives i conèixer la tecnologia, amb un esperit transformador, necessari per avançar-se al món 4.0.

El Bachelor en Smart Design, que pot ser cursat de manera aïllada o bé simultàniament al Grau Oficial en Disseny, capacitarà l’alumne en la comprensió de nous canals, noves formes d’expressió i noves funcionalitats.

a

Treballant des de tecnologies actuals en els diferents àmbits del disseny, el dissenyador desenvolupa la seva adaptabilitat als usuari, l’entorn i el mediambient, també els canvis que els usuaris experimenten. Productes, béns i serveis més eficients i conscients que responguin a noves o antigues problemàtiques són l’essència de l’Smart Design. Tanmateix, una visió de desenvolupament que pretengui sempre la innovació.

INFORMACIÓ

Sortides laborals i perfil del graduat

Món virtual

 • Disseny d’aplicacions mòbils

 • Disseny de serveis digitals

 • User interface and user experience design (UI/UX design)

 • Empreses i projectes que desenvolupen noves formes d’interacció

 • Empreses de gestió de xarxes socials i marketing digital

 • Empreses i projectes de desenvolupament de sistemes d’informació urbana, comercial, de senyalització i espais interiors

 • Projectes en l’àmbit d’efectes visuals per al cinema, la publicitat, la televisió i els videojocs

 • Direcció creativa en estudis de disseny

 • Artista visual per esdeveniments i espais temàtics

Món físic

Disseny de productes, d’espais i serveis intel·ligents:

 • Espai domèstic (electrodomèstics intel·ligents)

 • Esport (dispositius/wearables de mesura, seguretat i control)

 • Salut (dispositius/wearables de mesura, seguretat i control i comunicació amb professionals de la salut)

 • Aplicació d’Smart tèxtil

 • Oci i entreteniment (dispositius interactius)

 • Mobilitat (dispositius o aplicacions en vehicles)

 • Espai públic (mobiliari urbà intel·ligent)

 • Consultoria en innovacions tecnològiques

 • Disseny prospectiu

Fitxa tècnica

Bachelor en Smart Design

 • Titulació: Bachelor en Smart Design (títol propi ESDi)

 • Crèdits: 180 ETCS

 • Durada: 3 anys

 • Idioma: Castellà / Català / Anglès

Bachelor en Smart Design + Grau en Disseny

 • Titulació: Bachelor en Smart Design (títol propi ESDi) i Grau Oficial en Disseny

 • Crèdits: 180 ETCS (40 ECTS del Bachelor + 140 ECTS del Grau Oficial en Disseny)

 • Durada: 4 anys

 • Idioma: Castellà / Català / Anglès

Pla d'estudis

El Bachelor en Smart Design, que pot cursar-se de forma aïllada o de manera simultània al Grau Oficial en Disseny, permet als alumnes assolir els coneixements propis per al dissenyador i aprofundir en les noves competències que demanda l’entorn digital. En aquest panorama, l’e-commerce, la fabricació digital, la realitat augmentada i el disseny interactiu es configuren com eines fonamentals per al dissenyador del present i del futur, capaç de liderar els processos de canvi que porta el món empresarial i creatiu.

X
X