Bachelor – Smart Design (Títol propi ESDi)

PRESENTACIÓ

Quan pensem en el món 4.0 pensem en projectar diverses possibilitats, serveis i objectes en un futur llunyà, quasi utòpic, però l’Smart Design ja treballa en el nostre present, des de criteris d’innovació tecnològica, funcionalitat i sostenibilitat per a crear una quotidianitat digital i Mobile.

 

Els canvis tecnològics impliquen també una modificació d’interessos i requeriments dels usuaris, tant en els processos més complexos i específics com en les tasques del dia a dia. Com a dissenyador, és imprescindible que es coneguin les tècniques creatives i conèixer la tecnologia, amb un esperit transformador, necessari per avançar-se al món 4.0.

El Bachelor en Smart Design, que pot ser cursat de manera aïllada o bé simultàniament al Grau Oficial en Disseny, capacitarà l’alumne en la comprensió de nous canals, noves formes d’expressió i noves funcionalitats.

a

Treballant des de tecnologies actuals en els diferents àmbits del disseny, el dissenyador desenvolupa la seva adaptabilitat als usuari, l’entorn i el mediambient, també els canvis que els usuaris experimenten. Productes, béns i serveis més eficients i conscients que responguin a noves o antigues problemàtiques són l’essència de l’Smart Design. Tanmateix, una visió de desenvolupament que pretengui sempre la innovació.

INFORMACIÓ

Sortides laborals i perfil del graduat

Món virtual

 • Disseny d’aplicacions mòbils

 • Disseny de serveis digitals

 • User interface and user experience design (UI/UX design)

 • Empreses i projectes que desenvolupen noves formes d’interacció

 • Empreses de gestió de xarxes socials i marketing digital

 • Empreses i projectes de desenvolupament de sistemes d’informació urbana, comercial, de senyalització i espais interiors

 • Projectes en l’àmbit d’efectes visuals per al cinema, la publicitat, la televisió i els videojocs

 • Direcció creativa en estudis de disseny

 • Artista visual per esdeveniments i espais temàtics

Món físic

Disseny de productes, d’espais i serveis intel·ligents:

 • Espai domèstic (electrodomèstics intel·ligents)

 • Esport (dispositius/wearables de mesura, seguretat i control)

 • Salut (dispositius/wearables de mesura, seguretat i control i comunicació amb professionals de la salut)

 • Aplicació d’Smart tèxtil

 • Oci i entreteniment (dispositius interactius)

 • Mobilitat (dispositius o aplicacions en vehicles)

 • Espai públic (mobiliari urbà intel·ligent)

 • Consultoria en innovacions tecnològiques

 • Disseny prospectiu

Fitxa tècnica

Bachelor en Smart Design

 • Titulació: Bachelor en Smart Design (títol propi ESDi)

 • Crèdits: 180 ETCS

 • Durada: 3 anys

 • Idioma: Castellà / Català / Anglès

Bachelor en Smart Design + Grau en Disseny

 • Titulació: Bachelor en Smart Design (títol propi ESDi) i Grau Oficial en Disseny

 • Crèdits: 180 ETCS (40 ECTS del Bachelor + 140 ECTS del Grau Oficial en Disseny)

 • Durada: 4 anys

 • Idioma: Castellà / Català / Anglès

Pla d'estudis

El Bachelor en Smart Design, que pot cursar-se de forma aïllada o de manera simultània al Grau Oficial en Disseny, permet als alumnes assolir els coneixements propis per al dissenyador i aprofundir en les noves competències que demanda l’entorn digital. En aquest panorama, l’e-commerce, la fabricació digital, la realitat augmentada i el disseny interactiu es configuren com eines fonamentals per al dissenyador del present i del futur, capaç de liderar els processos de canvi que porta el món empresarial i creatiu.

Més informació

Descarrega la nostra memòria acadèmica.

Preguntes Freqüents

Quin títol atorga el centre?

Bachelor en Smart Design, títol propi d’ESDi

 

En quin idioma s’imparteixen les classes?

Les classes s’imparteixen en un 20% en anglès, un 40% en castellà i un 40% en català.

Sempre que un alumne ho demani, les classes impartides en català podràn ser impartides en castellà.

 

Quants alumnes hi ha classe?

El nombre d’alumnes per classe es determina en funció de la tipologia de l’assignatura.

 

Els horaris són de matí o tarda?

Matí.

 

Es poden sol·licitar reconeixements de crèdits si has cursat estudis universitaris o si has realitzat un cicle formatiu de grau superior? Quin seria el procés?

Sí, amb un màxim del 10% del total de crèdits. ESDI realitza una avaluació de cada cas a partir del registre de notes i pla d’estudis dels estudis previs.

 

Es poden fer pràctiques d’empresa?

Els alumnes que cursen la doble titulació (Grau+ Bachelor), poden cursar l’assignatura de Pràctiques del Grau en l’àmbit del Smart Design, tot i que no és obligatòria per al Bachelor.

 

Mentre s’estudia hi ha possibilitat de fer intercanvis a l’estranger?

Sí, l’ESDi disposa del servei de Relacions Internacionals, el qual gestiona els intercanvis amb universitats en diferents programes: Erasmus+, Freemoving i pràctiques a l’estranger).

 

Sortides laborals

Món Virtual:

Disseny d’aplicacions mòbils

Disseny de serveis digitals

User interface and user experience design (UI/UX design)

Empreses i projectes que desenvolupin noves formes d’interacció

Empreses de gestió de xarxes socials i màrqueting digital

Empreses i projectes de desenvolupament de sistemes d’informació urbana, comercial, de senyalització i en espais interiors

Projectes en el camp dels efectes visuals per al cinema, la publicitat, la televisió i els videojocs

Direcció creativa en estudis de disseny

Artista visual per a esdeveniments i espais temàtics

 

Món Físic:

Disseny de Productes, d’espais i serveis intel·ligents:

Llars (electrodomèstics intel·ligents)

Esport (Dispositius/wearables de mesura, seguretat i control)

Salut (Dispositius/wearables de mesura, seguretat, control i comunicació amb cuidadors o professionals de la salut)

Aplicació d’Smart tèxtil

Oci i entreteniment (dispositius interactius)

Mobilitat (dispositius o aplicacions en vehicles)

Espai públic (mobiliari urbà intel·ligent)

Consultoria en innovacions tecnològiques

Disseny prospectiu

 

El nivell d’inserció laboral dels graduats de l’ESDi és molt elevat?

El nivell d’inserció laboral és molt elevat, de manera que el 95,5% dels nostres alumnes tenen feina durant el següent any un cop han finalitzats els estudis. L’Escola disposa d’un servei de borsa de treball que té per objectiu la inserció laboral i la millora de la carrera professional.

 

Quan puc venir a informar-me?

El servei d’admissions pot atendre’t del dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h.

Si vols conèixer el Campus o rebre assesorament pots concertar dia i hora al 93 745 70 40 o enviant un e-mail a admissions@esdi.edu.es

Cal trucar per concertar dia i hora al 93 745 70 40 o enviant un e-mail a admissions@esdi.edu.es

 

Quin són els requeriments d’accés per estudiar Smart Design a  l’ESDi?

Cal tenir aprovat el Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Superior (en qualsevol especialitat).

 

 

Sent estudiant de fora d’Espanya quin són els requeriments d’accés?

Per a estudiants d’altres països membres de la Unió Europea o dels estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals, estar en possessió d’un títol que al país d’origen permeti accedir als estudis equivalents de grau.

Per a estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea o països amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement de títols en règim de reciprocitat, estar en possessió de l’homologació del títol de Batxillerat o equivalent o acreditar la sol·licitud d’homologació. Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya.

 

Quin és el procediment d’admissió i matriculació que haig de seguir per inscriure’m a l’ESDi?

El primer pas és demanar informació des del formulari de la nostra web o presencialment a l’ESDi. Seguidament el departament d’admissions concertarà dia i hora per realitzar una entrevista d’assesorament de manera presencial (alumnes de Catalunya) o per Skype (fóra de Catalunya).

Durant l’entrevista explicarem els requisits o documents necessaris.

Un cop els documents presentats pel candidat són evaluats internament, s’emet una Carta d’Admissió. Aquesta Carta dóna dret a realitzar el pagament de 500 Euros en concepte de reserva de plaça.

 

Quin és el cost per al curs 2019-2020?

El cost es de 7.000€

 

Existeix algun finançament possible per poder facilitar el pagament?

Hi ha finançament propi amb l’escola (8 mensualitats).

 

Existeixen beques d’estudis? En què consisteixen?

Durant aquest curs 2018-2019 hi ha un 10% de Descompte per tots els alumnes de nou ingrés. Per a més informació pots contactar amb un Asessor d’Admissions.

X
X