fbpx

PRESENTACIÓ

Ja sigui la revolució industrial, l’era de la màquina o la societat 4.0, tota alteració del paradigma tecnològic precisa un element humà que sigui capaç d’interpretar i assimilar les seves implicacions, usufructuar els seus avanços i predir els canvis futurs. Per aquesta raó, des de l’ESDi busquem continuar erosionant la barrera entre les humanitats i les ciències a l’incorporar la primera titulació pròpia de bachelor ESDi especialitzada en Humanitats Digitals de l’Estat Espanyol. És un punt de trobada entre el camp de la ciència i la tecnologia i les diferents disciplines a través de les quals la Humanitat compren la seva pròpia cultura i pensament.
En l’actual era digital, Mobile  y Smart, considerem necessari formar als estudiants per a esdevenir professionals competitius i polivalents, capaços  no només d’endinsar-se amb fluïdesa en la societat actual, si no també d’analitzar el món amb nous ulls, conjugant coneixements cientificotecnològics amb aspectes tant variats de la vida humana com les xarxes, la política, la cultura i l’economia.
Per aquesta raó, els nostres estudis uneixen coneixements tradicionalment humanístics, com la història, la filosofia, la cultura, la sociologia i l’antropologia, a d’altres fonamentals del desenvolupament 4.0, com Internet, el Big Data i  les xarxes socials. Com un apropament transversal per al alumne, procurem que el nostre Bachelor en Humanitats Digitals constitueixi una sòlida base per especialitzacions futures en la cultura digital, com estratègia en xarxes socials, periodisme digital, marketing i més.

INFORMACIÓ

Sortides laborals i perfil del egresat

Els especialistes en Creativitat Digital, Humanitats i Empresa desenvoluparan la seva activitat en l’àmbit de les humanitats, tant en la docència com la recerca social, així com en aquelles àrees de coneixement on convergeixen els estudis:

Anàlisi de dades i Big Data

E-Commerce

Net marketing i Neuromarketing

Analítica social i determinació de tendències

Detecció de requeriments i definició de productes Smart

Publicitat i segmentació

Prospectiva i escenaris de futur

Emprenedoria digital

Responsables de digitalització i transformació digital

Anàlisi i plans estratègics entorn a desenvolupament

Anàlisi de mercat i desenvolupament/participació democràtica

Fitxa tècnica

Titulació: Bachelor en Humanitats Digitals (títol propi ESDi)

Durada: 3 anys acadèmics

Crèdits: 180 ECTS

Idioma: Castellà / Català / Anglès

Lloc d’impartició: Campus Sabadell (Marquès de Comillas 81-83, Sabadell)

Pla d’estudis

Els estudis en Humanitats Digitals et posaran en la intersecció entre tres àrees d’estudi claus que, si bé han estat sempre distanciades, avui en dia són el nucli del conjunt del canvi de paradigma 4.0. D’aquesta manera, les temàtiques troncals, el Pensament (llenguatge) el Món (societat) i la Tecnologia (STEM), permeten estudiar la convergència entre arts visuals, comportament humà, emprenedoria i cultura, mitjans digitals i productes i serveis Smart de la societat actual.
 • Quin títol atorga el centre? Bachelor en Humanitats Digitals, títol propi ESDi.
 • En quin idioma s’imparteixen les classes? Les classes s’imparteixen en un 70% en català, un 15% en castellà i un 15% en anglès. Sempre que un alumne ho demani, les classes impartides en català podràn ser impartides en castellà.
 • Quants alumnes hi ha classe? El nombre d’alumnes per classe es determina en funció de la tipologia de l’assignatura.
 • Els horaris són de matí o tarda? Els horaris són de matí. 
 • Es poden sol·licitar reconeixements de crèdits si has cursat estudis universitaris o si has realitzat un cicle formatiu de grau superior? Quin seria el procés?Es poden sol·licitar reconeixements i convalidacions dependent de la via d’accés al centre. ESDi avaluarà, cas per cas, l’expedient acadèmic i els temaris de les assignatures. En el cas dels alumnes que provenen d’un Cicle Formatiu de Grau Superior, es tindran en compte les taules de convalidacions aprovades per la Generalitat de Catalunya. Cal presentar l’expedient acadèmic del cicle formatiu que s’està cursant o s’ha cursat.
 • Es poden fer pràctiques d’empresa? Dins del pla d’estudis es contemplen les pràctiques d’empresa, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS. És obligatori realitzar-les abans de presentar el Projecte Final de Grau. Així mateix, superades les pràctiques curriculars l’alumne pot realitzar, també, pràctiques extra-curriculars.
 • Mentre s’estudia hi ha possibilitat de fer intercanvis a l’estranger? L’ESDi disposa del servei de Relacions Internacionals, el qual gestiona els intercanvis amb universitats en diferents programes: Erasmus+, Freemoving i pràctiques a l’estranger).
 • El nivell d’inserció laboral dels graduats de l’ESDi és molt elevat? El nivell d’inserció laboral és molt elevat, de manera que el 95,5% dels nostres alumnes tenen feina durant el següent any un cop han finalitzats els estudis. L’escola disposa d’un servei de borsa de treball que té per objectiu la inserció laboral i la millora de la carrera professional.
 • Quan puc venir a informar-me? El servei d’admissions pot atendre’t del dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h. Si vols conèixer el campus o rebre assesorament pots concertar dia i hora al 93 727 48 19 o enviant un e-mail a admissions@esdi.edu.es
 • Quin són els requeriments d’accés per estudiar Humanitats Digitals a  l’ESDi? Cal tenir aprovada la selectivitat o un Cicle Formatiu de Grau Superior (en qualsevol especialitat).
 • Sent estudiant de fora d’Espanya quin són els requeriments d’accés? 

a. Per a estudiants d’altres països membres de la Unió Europea o dels estats amb els quals Espanya tingui acords internacionals, estar en possessió d’un títol que al país d’origen permeti accedir als estudis equivalents de grau.

b.Per a estudiants procedents de sistemes educatius de països no membres de la Unió Europea o països amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement de títols en règim de reciprocitat, estar en possessió de l’homologació del títol de Batxillerat o equivalent o acreditar la sol·licitud d’homologació. Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió europea, o residència a Espanya.

 • Quin és el procediment d’admissió i matriculació que haig de seguir per inscriure’m a l’ESDi? El primer pas és demanar informació des del formulari de la nostra web o presencialment a l’ESDi. Seguidament el departament d’admissions concertarà dia i hora per realitzar una entrevista d’assesorament de manera presencial (alumnes de Catalunya) o per Skype (fóra de Catalunya).Durant l’entrevista explicarem els requisits o documents necessaris. Un cop els documents presentats pel candidat són evaluats internament, s’emet una Carta d’Admissió. Aquesta Carta dóna dret a realitzar el pagament de la reserva de plaça.

Nacionals: Un cop l’alumne aprovada la Selectivitat, pot matricular-se al Juliol o Setembre.

Internacionals: Els alumnes poden matricular-se al Juliol o Setembre.

IMPORTANT: L’ESDi té sistema de pre-inscripció i admissió propi (previ a la presentació dels requisits d’accés d’acord a la llei universitària) ja que no està integrada dins del sistema català de preinscripció universitària.

 • Existeix algun finançament possible per poder facilitar el pagament? Hi ha finançament propi amb l’escola (8 mensualitats).
 • Existeixen beques o ajudes a l’estudi? En què consisteixen?
  Sí, per més informació, consulta l’enllaç de l’apartat anterior o envia un e-mail a admissions@esdi.edu.es.
X