Avís legal

Avís legal

 

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.esdi.es, domiciliada a C/ Marquès de Comillas, 79-83, 08202 Sabadell, la raó social del Responsable de tractament és FUNDACIÓ DISSENY TEXTIL (ESDi), amb telèfon (+34)937274819 i mail: rgpd@esdi.edu.es, de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

 

FUNDACIÓ DISSENY TEXTIL (ESDi) posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

 

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d’emplenar el nostre formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

 

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació. Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen FUNDACIÓ DISSENY TEXTIL (ESDii no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

 

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a FUNDACIÓ DISSENY TEXTIL (ESDi), estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

 

Tots els camps del formulari on-line marcats amb un asterisc s’han d’emplenar obligatòriament per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

 

La Web www.esdi.es ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu tractament automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no estan exemptes de possibles intromissions il·legals i indegudes que no serien responsabilitat de FUNDACIÓ DISSENY TEXTIL (ESDi), ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades segons determina la llei.

 

La política de cookies de la Web www.esdi.es es troba determinada en el corresponent apartat.

 

La Web www.esdi.es farà tot el possible perquè la seva informació estigui sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’aquestes, d’aquí que si existeix una modificació de les dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

 

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.