Bachelor in Smart Design
Bachelor in Design Management

Objectius

Els objectius específics d’aquesta especialització del Bachelor són:


-    Definir el perfil del gestor de Disseny o Design Manager.
-    Desenvolupar les competències necessàries per a l'acompliment d'aquest rol: coneixement d'estratègies i metodologies, habilitats directives i intel·ligència emocional per liderar i coordinar equips.
-    Identificar el disseny com a eina estratègica de desenvolupament i competitivitat.
-    Adquirir coneixements sobre disseny en els seus diferents perfils, en direcció i coordinació de projectes i en el seu control i avaluació.
-    Adquirir coneixements sobre eines de pensament prospectiu, creatiu i d'innovació.