Màsters
en Innovació de les Indústries Tèxtils (Oficial)

Sessions informatives

Visites personalitzades

Per obtenir més informació sobre aquests estudis (Requisits d'accés, titulació, pla d'estudis, horaris, etc.) es pot concertar una entrevista personalitzada amb el Departament d'Admissions.


Sol·licita una entrevista informativa cridant al 93 745 70 40 o enviant un email a info@esdi.es

Pròximes sessions
Sol·licita
Entrevista Personal