Màsters
en Innovació de les Indústries Tèxtils (Oficial)

Presentació del Màster en Innovació de les Indústries Tèxtils (Oficial)

El Màster Universitari en Innovació de les Indústries Tèxtils sorgeix de l’evolució natural del Màster de Producció i Innovació Industrial (títol propi de la Universitat Ramon  Llull).


És un màster dissenyat per potenciar la col·laboració universitat-empresa en la formació professional de joves graduats que els prepari per aportar les prestacions i la capacitat d'innovació que les indústries del país necessiten per ser competitives en els mercats globals i, al mateix temps, ajudar a la inserció laboral dels graduats.


Els alumnes reben formació acadèmica en l’ESDi i formació específica del know-how particular d’una empresa del sector on realitzen una estada formativa que els prepara a consciència per ser realment efectius en la tasca d’innovar les indústries en un dels tres possibles eixos previstos (opció a escollir per l’alumne):

•    Innovació en disseny de producte (orientada a graduats en disseny).
•    Innovació en processos de fabricació (orientada a llicenciats o enginyers en química).
•   Innovació en gestió de l’empresa i comercialització dels productes (orientada a graduats en ciències empresarials o informàtica).

Aquests estudis s'emmarquen dins la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.