Màsters
en Innovació de les Indústries Tèxtils (Oficial)

Direcció i professorat

Equip de Professorat del Màster en Innovació en Industries Tèxtils


Antoni Garrell

Director de l'ESDi

Llorenç Guilera

Director del Màster

Dr. Eduardo Huerta

Director del Màster en UI/UIX Design

Dr. Enric Puig

Professor de Comunicació

Dra. Anna Pujol

Consultora

Dr. Eusebio Rossano

Professor de la UAB

Lluís Jover

Professor de la UAB

Juan Luis Rios

Consultor

Josep Pey

Consultor

Mònica Garriga

Consultora

Manuel Guerris

Professor a l'IQS

Purificación Silva

Professora a l'IQS