Màsters
en Gestió de la Indústria de la Moda i el Disseny

Titulació Màster en Gestió de la Indústria de la Moda i el Disseny

Un cop finalitzat el Màster en Gestió de la Indústria de la Moda i el Disseny, aquells alumnes que posseeixin un títol universitari propi o oficial espanyol, o titulacions estrangeres equivalents, podran sol·licitar el títol universitari del Màster expedit per la Universitat Ramon Llull.

Els alumnes que no poseeixen una titulació universitaria obtindran el títol de Diploma d'Extensió Universitària expedit per ESDi.