Màsters
en Gestió de la Indústria de la Moda i el Disseny

Pla d'estudis del Màster en Gestió de la Indústria de la Moda i el Disseny

Àrees d'estudi del Màster en Gestió de la Indústria de la Moda i el Disseny:

Els mòduls del màster s’organitzen entorn a 6 mòduls :

Mòdul de contextualització de l'entorn (5 crèdits).
El món en el tercer mil.lenni. Sociologia de moda. La internacionalització de la  moda, processos creatius i estructura de la indústria de la moda.

Mòdul  de assessoria d'imatge: Cicle de vida i components (5 crèdits)  
La imatge personal i corporativa, tècniques iconològiques. El procés de creació en la col·lecció de moda. Anàlisi i determinació de tendències i direcció creativa.

Mòdul de  comunicació en la societat global (10 crèdits) .
Teoria de la comunicació en la societat global. Comunicació persuasiva de les corporacions. Comunicació de moda : La publicitat i estratègia dels mitjans. Fashion Marketing. Anàlisis del consumidor, màrqueting  digital. Tècniques i processos. El dossier de premsa : Contingut i destinataris. El Showroom de moda.

Mòdul de  gestió, control i logística (14 crèdits)
Creixement i personalitat emprenedora. Introducció a la comptabilitat. Conceptes bàsics de costos. Anàlisi d'estats financers. Control pressupostari. Pla d'empresa. Finançament empresarial. Control i Gestió. Logística. Aspectes legals. Aspectes fiscals. Responsabilitat Social.

Mòdul de  gestió  de punt de venda (9 crèdits)
Marxandatge. Localització i ubicació, el punt de venda. Distribució d'espais. Mesuraments i fluxos. Sistemes de control i gestió de punt de venda. Logística i obsolescència del producte.

Mòdul  de projecte (15 crèdits)
Els estudiants realitzaran al final del Màster un projecte en el qual hauran d'aplicar tots els aspectes considerats a les diferents àrees d'estudi. Aquest projecte ha de realitzar una contribució substantiva, tant professional com a conceptual al camp de la indústria de la moda i el disseny. Dirigit per professors i professionals de la indústria de la moda.

Mòdul de Seminaris (2 crèdits).