Màsters
en Gestió de la Indústria de la Moda i el Disseny

Objectius del Màster en Gestió de la Indústria de la Moda i el Disseny

Objectius  generals

Els principals objectius del Màster en Gestió de la Indústria de la Moda són:

• Formar professionals en el context internacional, específic i dinàmic de la indústria de la moda, en l'àmbit del màrqueting, les finances i l'estratègia empresarial, que aportin una visió contemporània de caràcter multidisciplinari.

• Desenvolupar les habilitats directives i analítiques necessàries per dur a terme projectes empresarials en un entorn global, en el qual l'ús de les noves tecnologies, la creativitat i la innovació, juntament amb la responsabilitat social i ambiental, resulten fonamentals.

• Proporcionar les eines que permetran a l'alumne identificar i anticipar els canvis en els estils de vida, les preferències dels consumidors, així com les tendències actuals i emergents, a través de l'experimentació creativa i la recerca.

• Potenciar la comunicació 2.0 i/o les xarxes socials com a plataforma de la nova emprenedoria plantejant una nova visió de la gestió d'equips i del desenvolupament de les polítiques col·laboratives, networking  

• A través de l'estudi de projectes reals (cas Mango) i del contacte directe amb professors, directius d'empresa, el participant obté una visió real i de primera mà d'un sector en constant canvi, i adquireix la capacitat d'anticipació i identificació d'oportunitats de mercat.

Competències trasversals:

• Saber aplicar moderns sistemes de gestió

• Comprendre els fluxos de producció

• Saber   actualitzar continguts respecte als cada vegada mes ràpids , temps de procés

• Aplicar controls de gestió, de logística i d'operacions

• Entendre la globalització i el seu efecte en l'empresa

• Conèixer les eines actuals de comunicació per poder arribar al consumidor

 

Les competències específiques del titol es refereixen al punt de trobada entre la gestió d'una empresa moderna en general i el coneixement del món de la moda i el disseny en particular.