Màsters
en Assessoria d’Estilisme, Imatge i Comunicació

Calendari i horari del Màster en Assessoria d'Estilisme, Imatge i Comunicació

Durada del Màster en Assessoria d'Estilisme, Imatge i Comunicació
Període lectiu del 4 de novembre de 2014 a juny de 2015. El lliurament del projecte final serà al juliol 2015.

El màster es desenvolupa en 3 fases:

La primera fase (mes d'octubre), que és voluntària, introdueix a l'alumne en l'entorn sociocultural, àmbit en el qual es desenvolupen els conceptes del màster.

La segona fase desenvolupa el conjunt de temàtiques reglades, en el període de novembre a juny.

La tercera fase es desenvolupa del març fins a juliol, tenint per finalitat desenvolupar i presentar el Projecte Final.

 

Horari 
Dilluns, dimecres i divendres de 19.00h a 22.00h

 

 

Inscripcions obertes fins al 28 d'octubre.