D'acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d'un Fitxer amb dades d'alumnes i ex-alumnes del qual és responsable FUNDACIÓ DEL DISSENY TÈXTIL.

La única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona que siguin necessàries per desenvolupar la tasca acadèmica entre l'alumne i la universitat. Així mateix, aquestes dades seran cedides a la Universitat Ramon Llull en el marc del conveni d'adscripció pel qual el títol obtingut és d'aquest centre.

Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d'accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2007 de 20 de desembre.

En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a FUNDACIÓ DEL DISSENY TÈXTIL, Marqués de Comillas,79-83 de SABADELL.