Notícies
18 Juny 2008
Préctec pels estudis oficials universitaris de disseny

En conseqüència, aquells alumnes que vulguin optar per estudiar disseny ja sigui Gràfic, Producte, Moda, Audiovisual, Interdisciplinari, o Interiors, i opti pels estudis universitaris oficials (4 anys) a l’ Escola Superior de Disseny ESDi tenen a la seva disposició el préstec indicat, la concessió del préstec està sols condicionada a disposar del document d’admissió als estudis un cop efectuada la prova de perfil vocacional al centre. Passos per accedir al préstec sense altre aval que l’admissió a l’ESDi: 1. Efectuar la prescripció a l’ESDi. 2. Efectuar la prova de perfil vocacional. 3. Rebre el resultat de la prova i el document d’admissió al Centre 4. Complimentar el full de matrícula a l’escola i simultàniament la sol·licitud del préstec a la Caixa, a l’oficina designada a l’efecte, Sol i Padrís de Sabadell. El préstec, per un import màxim de 3.750 euros, es retorna amb 8 quotes mensuals, d’octubre a maig, compreses de les quantitats de capital i d’interessos. L’import dels interessos que paguis del préstec, et seran deduïts del total de la matricula. Aquesta modalitat de préstec bancari amb la sola garantia d’estudiar a ESDi evidència de la importància del disseny i els dissenyadors pel desenvolupament econòmic i social de la societat actual, i pot ajudar que les persones amb vocació creativa tinguin més facilitat per cursar els estudis, per a més informació trucar al telèfon 93 745 70 40 i preguntar per la Sra. Mireia Nilo o directament de la Caixa 0462 Sol i Padrís, de Sabadell, telèfon 937 157 170.